برچسب: اصلاحات انقلابی

به‌سوی بازسازی انقلابی حوزه فرهنگ

دکتر فرشاد مهدی‌پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی در یادداشتی به بررسی الزامات بازسازی انقلابی و عقلانی در حوزه فرهنگ میپردازد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی