برچسب: ادبیات جادویی

نشست علمی شناخت عوامل وحشت در ادبیات جادویی برگزار شد

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه نشست علمی با موضوع «شناخت عوامل وحشت در ادبیات جادویی» به صورت مجازی برگزار شد.

نشست علمی شناخت عوامل وحشت در ادبیات جادویی

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه، نشستی با موضوع “شناخت عوامل وحشت در ادبیات جادویی“ به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی