برچسب: ادبیات انقلاب اسلامی

جریان ادبی، حیاتمند و قابل تغییر است

نشست جریان‌های غالب در ادبیات داستانی پس از انقلاب اسلامی با حضور دکتر سرشار و دکتر شاکری در دانشگاه تهران برگزار شد.

مؤلفه‌های ادبیات انقلاب اسلامی، همان مؤلفه‌های انقلاب است

سومین نشست از مجموعه نشست‌های به مناسبت ایام پیروزی انقلاب اسلامی با موضوع «ادبیات انقلاب و ادبیات انقلابی (نسبت موضوعی یا مضمونی انقلاب اسلامی به ادبیات داستانی)» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی