برچسب: اخلاق هوش مصنوعی

فهم‌پذیر بودن هوش مصنوعی شرط نهادینه شدن فضائل اخلاقی

سومین جلسه از کارگاه "دانش‌افزایی هوش مصنوعی" توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

نقض حریم خصوصی؛ هزینه‌ توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی

دومین جلسه از کارگاه "دانش‌افزایی هوش مصنوعی" توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

راهبردهای توسعه مسئولانه هوش مصنوعی

نخستین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی “هوش مصنوعی” توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

نخستین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می شود

کارگاه دانش‌افزایی با موضوع مروری بر معضل شکاف مسئولیت در هوش مصنوعی و راهکارهایی برای توسعه مسئولانه آن برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی