برچسب: اختلال ساختاری

مسئولیّت ولی فقیه در نسبت با اختلال ساختاری

مطالعۀ نقدها و نفی‌هایی که دربارۀ تجربۀ عملیِ حکمرانیِ اسلامی در دورۀ نظامِ جمهوریِ اسلامی صورت گرفته‌اند، نشان می‌دهد که حجمِ بسیار بزرگی از آنها، ناظر به عملکرد و منطقِ عملیِ شخصِ «ولیّ فقیه» هستند

یادداشت هفته

نشست‌های علمی