برچسب: احسان عباسلو

کتاب “پرسه در خاک غریبه” بررسی شد

چهارمین نشست از سلسله گفت و گوهایی در حوزه رویکردهای داستانی دفاع مقدس با بررسی کتاب پرسه در خاک غریبه" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی