برچسب: ابعاد فرهنگی

نشست علمی ابعاد فرهنگی مالکیت فکری (جلسه دوم)

برگزاری دومین جلسه نشست علمی “ابعاد فرهنگی مالکیت فکری” به صورت حضوری و مجازی با همکاری گروه فقه و حقوق.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی