برچسب: ابعاد فرهنگی کودتا

نشست علمی ابعاد فرهنگی کودتای ۱۲۹۹

از سلسله نشست‌های علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ نشستی با موضوع “ابعاد فرهنگی کودتای ۱۲۹۹“ توسط گروه فرهنگ‌پژوهی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی