برچسب: آینده

هنرمند؛ بازوی راست سیاست‌گذار در مسیر نیل به آینده مطلوب

از سلسله نشست‌­های دانشی-سیاستی، نشست علمی «نقش هنر در آینده‌نگاری با هدف سیاست گذاری برای آینده مطلوب» برگزار شد

ارتباط بدون حد و مرز در دنیای مسطح

آخرین نشست از سلسله نشست‌های کتاب‌خوان تخصصی مطالعات فضای مجازی با عنوان «آینده پژوهی» روز یکشنبه مورخ 15 مهرماه جاری در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

بررسی مبانی نظری ناتوی فرهنگی

چکیده آخرین تحقیق دکتر حسین خزائی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با عنوان بررسی مبانی نظری ناتوی فرهنگی از منظرتان عبور خواهد کرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی