برچسب: آرمان انقلاب

مقبولیت مردمی و مشروعیت الهی انقلاب

مشروعیت در اصطلاح به معنای شرعیت نیست بلکه مراد، حکومتی است که مردم بر اساس منطق به آن حکومت تمکین و اوامر آن را رعایت کرده، مالیات دهند و پشت چراغ قرمز بایستند.

عدالت‌ورزی، گامی در تحقق آرمان‌های انقلابی

عدالت‌ورزی، گامی در تحقق آرمان‌های انقلابی؛ نوشتاری از محمدمهدی جهان پرور

هیچ انقلابی نمی‌تواند در مدت کوتاه به همه آرمان‌ها و اهداف...

کتاب «سنجش میزان دستیابی به اهداف و آرمان‌های انقلاب» به زودی توسط مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی