صوت کرسی های علمی

 

فایل های سال ۱۴۰۰:

کرسی ترویجی “آسیب‌شناسی روش‌ پژوهش در مسائل تاریخی” – سیدمحمدحسن جواهری  / محمدفاکر میبدی /سیدکریم خوب بین خوش نظر / محمد عابدی – ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۰

 

فایل های سال ۹۹:

 

فایل های سال ۹۸:

کرسی علمی ترویجی “واقع به مثابه حد ذات شی‌ء” – حجت‌الاسلام محمدعلی اردستانی – ۲۴ آذر ماه ۹۸

کرسی ازاد اندیشی ” بحران عراق ؛ ریشه‌ها و پیامدها” – دکتر پورفرد – ۲۱ ابان ۱۳۹۸

 

فایل های سال ۹۷:

 

 

فایل های سال ۹۶ و قبل از آن: