هنرمند؛ بازوی راست سیاست‌گذار در مسیر نیل به آینده مطلوب

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از سلسله نشست‌­های دانشی-سیاستی، نشست علمی «نقش هنر در آینده‌نگاری با هدف سیاست گذاری برای آینده مطلوب» سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط هسته مطالعات تصاویر آینده (هسته مشترک مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه و دفتر حکمرانی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی) به صورت مجازی با ارائه زهرا شاقلانی پور، پژوهشگر آینده‌پژوهی، با محوریت حوزه میان­ رشته­ای آینده­ پژوهی-هنر- سیاست‌گذاری برگزار گردید.

در این نشست علمی، «نقش هنر در آینده‌نگاری با هدف سیاست گذاری برای آینده مطلوب» سرفصل‌های ذیل ارائه شد:

 • هنر
 • چیستی و تعریف واژه هنر
 • کارکرد و ابعاد هنر
 • اهمیت هنر و ضرورت آن برای حیات بشری
 • بیان هدف (شناخت از نسبت هنر با آینده نگاری، شناخت مقدماتی از نسبت هنر و سیاست‌گذاری)
 • طرح سؤال؛ (هنر در آینده نگاری برای ساخت آینده مطلوب چه نقش و تاثیری دارد؟ چگونه می توان از هنر در مسیر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آینده مطلوب بهره‌گیری کرد؟)
 • آینده‌نگاری:
 • چیستی آینده‌نگاری
 • کارکرد و ابعاد آینده‌نگاری
 • اهمیت و کارکردهای هنر در آینده‌نگاری
 • ابعاد به‌کارگیری هنر در آینده‌نگاری
 • هنر و شناسایی روندها و نشانک‌ها
 • هنر و تصویرپردازی از آینده
 • هنر و ارائه راهبردهای خلاقانه
 • هنر و ترویج راهبردها و آینده مطلوب
 • هنر و سیاست گذاری
 • ابعاد به کارگیری هنر در سیاست‌گذاری (قبل، حین و بعد از سیاست‌گذاری)
 • هنر به عنوان محرک سیاست‌گذاری (همراه با ارائه نمونه)
 • هنر به عنوان همکار در سیاست‌گذاری (همراه با ارائه نمونه)
 • هنر به عنوان مروج و همکاری در اجرای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی (همراه با ارائه نمونه)

در جمع‌بندی مطالب تصریح گردید هنرمند بازوی راست سیاست‌گذار در مسیر نیل به آینده مطلوب است. در انتها و پس از اتمام ارائه، طی مرحله پرسش و پاسخ، به سؤالات مشارکت­ کنندگان در سمینار، پاسخ داده شد.

در صورت نظر مثبت و مساعد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و اهتمام هسته مطالعات تصاویر آینده، به منظور تکمیل بحث، می‌توان ابعاد مشارکت هنر در هر مرحله از سیاست‌گذاری را در قالب سمینارهای جداگانه‌ای در فرصت‌های بعدی ارائه نمود.