کرسی علمی- ترویجی رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به نقل از رسا، کرسی علمی- ترویجی “رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی” چهارشنبه 22 اسفندماه جاری توسط گروه مدیریت پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با همکاری انجمن علمی مدیریت اسلامی حوزه و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

مهارت‌های لازم برای مدیران

حجت‌الاسلام علی آقاپیروز مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه در ابتدای این کرسی علمی به ارائه نظریات و مبانی خود پرداخت و اظهار داشت: صاحب‌نظرات مدیریت سه مهارت فنی، نظری و انسانی را برای مدیران لازم دانسته‌اند که مهمترین آن، مهارت‌ انسانی است و لازم است مدیران در همه سطوح عالی، میانی و عملیاتی مهارت انسانی را در سطح اعلا داشته باشند.

مدیر گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه ادامه داد: در اهمیت مهارت انسانی همین بس که گرایشی در مدیریت به نام رفتار سازمانی شکل گرفته است و هدف از آن ایجاد و تقویت مهارت انسانی در مدیران است، به تعبیر دیگر، رفتار سازمانی با این هدف شکل گرفته که این مهارت را در مدیران ایجاد یا تقویت کند.

وی عنوان کرد: در این مهارت انسانی مباحث مهمی از جمله رهبری، ارتباطات و انگیزش مطرح می‌شود که به نظر شاید بتوان گفت؛ بحث رهبری از مهمترین این مباحث است و شاید هم بتوان گفت که بحث رهبری، تجلی مهارت انسانی در مدیران است.

تفاوت مبنایی رهبری در مدیریت و رهبر

حجت‌الاسلام آقاپیروز با اشاره به تفاوت مبنایی بحث رهبری در مدیریت و رهبر بیان کرد: رهبری که در این کرسی مطرح می‌شود، به عنوان یکی از وظایف مدیران مدنظراست، یعنی مدیران وظیفه‌ای دارند که از جمله وظایف آنها رهبری است، چیزی که این‌جا بحث می‌شود، رهبری ذیل مدیریت است نه رهبر.

وی تأکید کرد: این‌جا نباید بین رهبر و مدیر خلط شود، چراکه وظایف رهبر با مدیر متفاوت است، مانند این که رهبر تحول آفرین است و مدیر نظم آفرین، بنابراین منظور ما مدیری است که رهبری می‌کند، نه رهبر مدیر.

تعریف رهبری کریمانه در مدیریت

پژوهشگر حوزه مدیریت اسلامی در ادامه به تعریف رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم از رهبری کریمانه در مدیریت تعریفی ارائه دهیم؛ توانایی نفوذ در دیگران برای رسیدن به اهداف، اگر کسی بتواند در دیگران نفوذ کرده و آنها را با خود همراه و هم راستای در جهت رسیدن به اهداف کند، اصطلاحا در حال رهبری کردن است.

وی در پایان سخنان خود با بیان این که برای موفقیت در انجام این وظیفه رهبری، نظریه‌هایی مطرح شده که نشان دهنده سبک رهبری است، اظهار داشت: یک دسته نظریات سنتی است که اگر برخی صفات و ویژگی‌ها را داشته باشد، می‌تواند در انجام وظیفه موفق باشد، بعد از این نظریه رفتار مطرح شده که دو نوع رفتار رفتار کارمداری و کارمند‌مداری را در یک پیوستار مطرح کرده و گفته شده که دسته دوم در عمل موفق‌تر هستند.

در ادامه این کرسی علمی، دکتر محمداسماعیل رستمی‌نیا و دکتر مهدی محمدی‌نسب به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.