بررسی وضعیت فلسفه دین در ایران با نگاه آینده‌پژوهی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست مشترک اعضای شورای قطب علمی فلسفه دین و اعضای گروه کلام و فلسفه دین موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، با موضوع «آینده‌پژوهی فلسفه دین در ایران» روز شنبه ۲۲ درماه ۹۷ در قم برگزار شد.

در این نشست مشترک که در قالب صد و بیست و هشتمین جلسه شورای علمی قطب فلسفه دین پژوهشگاه برگزار می‌شد، ‌ضمن توجه به فرآیندهای علمی آینده‌پژوهی، اعضای حاضر در نشست با تأکید به نگاهی کلی و عمومی به وضعیت فلسفه دین در ایران، به پیشینه طرح و گسترش مباحث فلسفه دین در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها اشاره کردند.

در ادامه این نشست، محورهایی چون سیر آثار ترجمه‌ای، گسترش نامتوازن فلسفه دین با رویکرد تحلیلی در برابر فلسفه دین قاره‌ای، لزوم توجه به مباحث فلسفه دینی در حوزه اسلام، ضرورت دانش‌افزایی اساتید فلسفه دین، و توجه به رویکرد اسلامی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی فعال در حوزه فلسفه دین، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان این نشست، با تأکید بر اهمیت آینده‌پژوهی فلسفه دین در ایران مقرر شد کارگروهی متشکل از تعداد محدودتری از اساتید فلسفه دین تشکیل و با دعوت از سایر اساتید و موسسات فعال و مؤثر در حوزه فلسفه دین و نیز مشارکت با اساتید رشته آینده‌پژوهی، بررسی و تحلیل علمی آینده‌پژوهی فلسفه دین در ایران پیگیری و گزارش فعالیت‌ها در جلسات مشترک بعدی ارائه شود.