چهارمین نشست از سلسله نشست‌های “کودتای آژاکس”

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی ابعاد گوناگون کودتای۲۸ مرداد با عنوان «عملیات آژاکس» با حضور جناب آقای قاسم تبریزی استاد تاریخ معاصر ایران روز شنبه مورخ ۱۱ شهریور ماه جاری در کانون اندیشه جوان برگزارشد.

در این  نشست قاسم تبریزی، ضمن مهم برشمردن وقایع پس از کودتای ۲۸ مردادگفت: نباید تصور کرد هدف امریکایی‌ها از کودتای ۲۸ مرداد تنها این بود تا محمدرضا پهلوی را از اروپا بیاورند که سلطنت کند، بلکه به دنبال این بودند تا در ایران نفوذ داشته باشند و همیشه در ایران بمانند.

وی تاکید کرد: ظلم، ستم، جنایت و خیانت در ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد ۲۵ سال ادامه داشت که عامل آن امریکایی‌ها و طرفداران کودتای ۲۸ مرداد بودند.

تبریزی در ادامه با اشاره به اقدامات امریکایی‌ها در جهت ایجاد موقعیت مناسب‌تر برای دخالت و جهت‌دهی فرهنگ و اندیشه در ایران گفت: از جمله اولین اقدام امریکایی‌ها تاسیس موسسه فرانکلین بود که این موسسه بخشی از حکومت امریکایی‌ها در ایران را صورت می‌داد.

وی اظهار داشت: در سال ۳۴ هشت ناشر از جمله امیرکبیر، حقیقت، اقبال، سیمرغ و خوارزمی منتشر کننده کتاب‌های این موسسه بودند.

تبریزی با تاکید بر اینکه اقدامات موسسه فرانکلین تنها در انتشار کتاب نبود گفت: پخش بیش از هشتصد عنوان فیلم در کلیه مناطق کشور با مضامین سیاسی و اجتماعی برای جهت‌دهی افکار عمومی در سال ۳۸ به همراه انتشار پیک دانش آموز و روزنامه آیندگان (با بودجه اسرائیلی‌ها) از دیگر اقدامات موسسه فرانکلین بود.

رییس بخش تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: از دیگر اقدامات امریکایی‌ها در ایران، راه اندازی گروه صلح در نوارهای مرزی کشور جهت ساماندهی اهداف جاسوسی درکشور و بررسی رفتارها و آموزش فرزندان این مناطق بود.

وی اظهار داشت: تشکیل لژ فراماسونری امریکایی در کنار لژ انگلیسی و روشنایی از دیگر اقدامات امریکایی‌ها در راستای اهداف آنها برای نفوذ و جهت‌دهی افکار رجال فرهنگی و مسولین رده بالای حکومت پهلوی بود که تشکیل باشگاه لاتاری و لاینس را امریکای‌ها برای تجار؛ تکنسین‌ها و مهندسین که امکان ورود به لژهای فراماسونری را نداشتند تاسیس کردند.

تبریزیگفت: از دیگر اقدامات امریکایی‌ها تشکیل گروه آموزش اخلاقی بود که برای افرادی که گرایش‌های مذهبی داشتند مانند دراویش آموزش‌هایی را ارایه می‌دادند تا بتوانند در این زمینه نیز تاثیر داشته باشند.

این محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ در ادامه اشاره داشت: آمریکایی‌ها گروه حکومت جهانی واحد را از طریق افرادی همچون متین دفتری و فاخر حکمت صورت دادند تا با اینگونه موضوعات بتوانند اهداف و منافع کوتاه مدت و بلدت خود را در ایران پیش ببرند.

وی از دیگر موارد تلاش امریکایی‌ها را ادامه‌دار بودن نفوذشان در ایران بعد از کودتای ۲۸ مرداد و تاسیس ساواک دانست و ابراز داشت: ساواک یک نیروی امنیتی و اطلاعاتی بود که امریکای ها از سال ۱۳۳۵ در ایران تاسیس کردند تا بتوانند منافع خود را در ایران حفظ کنند.

وی در پایان سخنان خود نیز ابراز داشت: دو جریان انگلیسی و امریکایی در درون ساواک حاکم بود اما جریان غالب امریکایی‌ها بودند که انواع خیانت را علیه ملت تا سال ۵۷ روا داشتند.