نشست تخصصی نظام آرمان‌های الگوی پایه اسلامی پیشرفت

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای این نشست، حجت‎الاسلام والمسلمین دکتر سید حسین میرمعزی، رییس موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت با بیان اینکه الگوی پایه ایرانی اسلامی پیشرفت باید مشخص شود گفت: تلقی این است که در این بحث یک الگوی پایه فراعرصه‎ای داریم که الگوی مبنایی در همه عرصه‎هاست؛ یعنی اگر پیشرفت را دارای عرصه فکر، معنویت و زندگی بدانیم که زندگی نیز خود شامل اقتصاد و فرهنگ و… است، ما به دنبال یک الگویی هستیم که به دنبال ساری و جاری شدن در الگوهای پیشرفت است.دکتر میرمعزی اظهارکرد: در این رابطه باید این الگوی پایه را یک فرا الگو در نظر بگیریم؛ در ابتدا باید عناصر این الگوی پایه مشخص شود؛ در حقیقت الگوی پایه پیشرفت مشتمل بر عناصری است که اولین آن، اصول است.عضو گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه گفت: دومین محور نیز آرمان است؛ آرمان در حقیقت جهت حرکت است؛ آرمان مقصد نیست بلکه جهتی است که ما را به مقاصد می‎رساند.وی اظهارکرد: محور سوم راهبردها و اصول راهبری است؛ محور دیگری تحت عنوان مدیریت تحول نیز در این بین مطرح است.میرمعزی خاطرنشان کرد: مأموریت بحث الگوی آرمان‏ها، به پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی سپرده شد که مباحث در شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شده است. در ادامه این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین شاکرین ضمن تبیین موضوع بحث گفت: در این طرح دو مسأله نقش اساسی دارد؛ نخست اینکه انسان را از درون چگونه تحلیل می کنیم و دوم تحلیل بیرونی انسان است که با ضرب این دو محور این طرح یعنی نظام آرمان‎های الگوی پایه اسلامی پیشرفت شکل می گیرد.وی افزود: شهید مطهری انسان را دارای چهار بعد می داند؛ اولین بعد، بعد بینشی انسان است؛ دوم بعد گرایشی انسان است یعنی اینکه هر انسان دارای تمایلاتی است که تفاوت‌های انسان با موجودات دیگر را رقم می زند.این پژوهشگر حوزه دین اظهارکرد: علاوه بر این دو بعد، انسان از بعد توانشگری برخوردار است و بحث دیگر، توانش های انسان است که باید همه این ابعاد مطرح شود.شاکرین خاطرنشان کرد: نگاه دیگر، نگاه بیرونی است که انسان با چه عرصه هایی در ارتباط است و چه ارتباط و اصولی با پیرامون دارد؛ پیوند انسان با خدا و خود هسته ارتباطی دیگر انسان را شکل می‎دهد.وی افزود: ارتباط انسان با همنوعان از دیگر وجوه ارتباطی انسان است؛ همچنین ارتباط انسان با نظام خلقت از دیگر وجوه ارتباطات انسانی است که محیط زیست او را شکل می‎‌دهد؛ وقتی این دو در هم ضرب می‎شوند یک شبکه وسیع ایجاد می‎شود که هر شبکه برای خود ارزش‎های پایه و پیرو ایجاد میکند.معاون آموزش موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت اظهارکرد: وقتی این شبکه را مشاهده کنیم می‎توانیم نظام ارزش‎ها را مشاهده کرده و نظام آرمان‎ها را از آن بیرون بکشیم؛ چون آرمان ها بیشتر از بحث اجتماعی بیرون می آیند بیشتر پژوهش‌ها نیز به سمت پژوهش جامعه شناسانه سوق پیدا می کنند.در ادامه حسین رمضانی مدیر گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت که به عنوان دیگر سخنران در این نشست حضور داشت، گفت: مبنایی‎ترین ارزش‎های فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده و راهبری کننده که سمت و شیوه و نحوه حرکت جامعه اسلامی را برای تحول تکاملی جامعه بر اساس آموزه‎ها و فرهنگ و سنت اسلامی مشخص می کنند را نظام آرمان‎های الگوی پایه می گویند.وی افزود: در ابتدا باید مبادی هستی شناختی در این بحث نگاه شود؛ نخست باید به توحیدی بودن پرداخت؛ توحیدی بودن عالم خلق و امر و سرشت وجودی انسان و طبیعت را شامل می شود.این پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: هدایت یافتگی دومین مسأله است که هدایت یافتگی عالم تکوین و وقوع هدایت تشریعی برای انسان را شامل می شود.در ادامه حسین رمضانی گفت: آگاهی و آزادی در سرشت انسان و بررسی هویت و جودی فرد و اجتماع انسانی از دیگر لوازمی است که در این عرصه باید مشخص می‎شد.وی افزود: مبادی و مبانی معرفت شناختی نیز شامل واقع گرایی در شناخت، مبنا بودن شناخت عقلانی و ارجاع به اصول وحیانی است.مدیر گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تصریح کرد: الهیاتی بودن کل دستگاه تفکر و معرفت اسلامی، فطرت بنیاد بودن دستگاه ارزشی اسلامی، مبتنی بر مبنای ذات‎گرایی، مبتنی بر مبنای پیشین، مفاهم پایه ارزشی و فضیلت گرایی و خداگرایی به عنوان ارزش نهادی، از جمله مبادی و مبانی ارزش شناختی در این حوزه هستند.وی افزود: روش شناسی دستیبای به آرمان‎ها نیز بخش دیگر کار بود که در این رابطه در ابتدا به مبانی اساسی در کشف ارزش‎های مندرج در نظام الگوی پایه آرمان‎ها بر اساس الگوی ارشادات وحیانی و قدسی و قول و فعل معصوم و فطرت و عقل پرداخته شد.رمضانی تصریح داشت: خاستگاه تکون این نظام ارزشی را از ائمه معصومین(ع) خواهیم گرفت؛ در ادامه نیز به بحث ابعاد روابط و تعاملات انسان و ارزش‎های آرمانی مورد نظر در هر بعد پرداخته شده که در سه بعد خود، انسان و خلقت در نظر گرفته شد.در ادامه این نشست حجت‎‌الاسلام والمسلمین حسامی به عنوان اولین ناقد نشست گفت: تناسب آیات باید در ارایه الگوی پایه آرمان‎های اسلامی لحاظ شود زیرا اگر ارجاعات به تفاسیر انجام نشود، تحقیق را ناقص خواهد گذاشت.وی افزود: در بحث سلسله مراتب ارزش‎ها باید مبانی تقدم و تأخرها منطبق بر مباحث قرآنی باشد.این پژوهشگر قرآنی در ادامه به بحث‎های تخصصی در زمینه مقاله الگوی پایه آرمان‎های اسلامی پرداخت.همچنین در ادامه این مراسم حجت‎الاسلام والمسلمین بهجت پور مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه نیز که به عنوان دیگر ناقد در نشست حضور داشت، گفت: بزرگترین افتخار یک سند، استاندارد سازی است؛ در این حوزه باید برای تعارف یک استاندارد مشخص شده را بیان کرد. وی افزود: نظام آرمان‏ها مبنایی ترین نظام است ولی در ابتدا باید به تعریف خود نظام پرداخت؛ در این رابطه باید بگوییم که در ابتدای این تعریف الگو چه جایگاهی دارد.این استاد حوزه و دانشگاه گفت: وقتی می‎خواهیم به مبانی بپردازیم نباید مبادی را در همان جا به کار ببریم زیرا مبادی با مبانی یکی نیست و با هم تفاوت دارد.این پژوهشگر قرآنی یادآورشد: در این تعریف مبانی هستی شناسی ناظر به قرآن شده است ولی در مبانی دیگر این سند قرآنی لحاظ نشده است.بهجت پور گفت: هر نوشته‎ای که ناظر به اسلام است باید در مرکز ثقل آن مبانی آیات و روایات بیان شود؛ عقل را نباید در این جا حاکم به قرآن کنیم؛ یعنی ابتدا برخی پژوهشگران تصور عقلانی خود را در نظر می گیرند و بعد می‎گردند تا آیاتی که نظر آنها را ثابت کند پیدا کنند.وی افزود: ادبیاتی که در راستای الگوسازی بیان شود باید ساده سازی شود تا به یک گفتمان تبدیل شود؛ اگر در پژوهش‎های علمی به دنبال پیچیده نوشتن و پیچیده گفتن باشیم این کار سودی ندارد.مدیر گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه گفت: فطرت دستگاه جامع معرفتی کامل نیست که سنت و قرآن در راستای آن معنا شود.پژوهشگر قرآنی یادآورشد: برای طراحی الگوی پیشرفت، باید نظام ارزش‎های آن الگو کاملا مشخص شود؛ در این طرح عینی باید ببینیم که اسلام چگونه با ارزش هایش جامعه را پیش می برد؛ در این رابطه باید مطالعات میدانی باشد.بهجت پور گفت: مدل حکومت نبوی که جامعه فی ضلال مبین را به یک جامعه و مدل و الگوی دینی تبدیل کردند بهترین مدل است که باید در تحقیقات اسلامی پیشرفت مورد نظر واقع شود.وی افزود: باید وضع عینی اجتماع در هر تحقیق الگودهی مورد نظر واقع شود و این مسیر پالایش عینی و پیشرفت همه جانبه عینی یک جامعه هدف مورد نظر واقع شود.گفتنی است این نشست تخصصی صبح چهارشنبه ۲۴ دی ماه ۹۳ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر مقدس قم برگزار شد.

مطلب قبلیبرگزاری شصت و چهارمین جلسه شورای علمی گروه قرآن و شیعه دانشنامه قرآن‌شناسی
مطلب بعدینشست علمی با عنوان موضوع فلسفه

20 دیدگاه‌ها

 1. F*ckin’ amazing things here. I am very happy to look your article. Thank you so much and i am having a look forward to touch you. Will you please drop me a mail?

 2. The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I know it was my option to read, but I really thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you would fix in the event you werent too busy searching for attention.

 3. I will right away clutch your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me know so that I may subscribe. Thanks.

 4. I am glad for commenting to make you know of the impressive encounter my cousin’s princess developed checking your webblog. She came to understand plenty of things, which included what it’s like to possess a wonderful coaching mood to make the rest clearly grasp several very confusing subject areas. You really did more than my expected results. Many thanks for producing such powerful, safe, educational and easy guidance on that topic to Ethel.

 5. I discovered your weblog web site on google and examine a couple of of your early posts. Proceed to keep up the excellent operate. I simply further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for forward to studying more from you afterward!…

 6. I?¦ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this info So i am satisfied to show that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot definitely will make sure to don?¦t fail to remember this site and provides it a glance regularly.

 7. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply great and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 8. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 9. I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

 10. Most of whatever you state happens to be supprisingly legitimate and it makes me ponder why I had not looked at this in this light before. This particular article really did switch the light on for me personally as far as this specific subject goes. But there is actually 1 position I am not necessarily too comfy with and while I make an effort to reconcile that with the actual main idea of your issue, permit me observe just what the rest of the subscribers have to point out.Nicely done.

 11. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

 12. whoah this weblog is magnificent i love reading your posts. Stay up the good work! You understand, a lot of individuals are looking round for this information, you could aid them greatly.

 13. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site :).

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید