حجت الاسلام و المسلمین ایزدهی دبیر همایش کتاب سال حوزه شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طی حکمی از سوی  از سوی شورای سیاستگذاری همایش کتاب سال حوزه، حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی به عنوان دبیر بیست و ششمین همایش کتاب سال حوزه تعیین شد.

جلسه شورای سیاستگذاری همایش کتاب سال حوزه با حضور آیت الله اعرافی برگزار شد و طی آن حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه به عنوان دبیر بیست و ششمین همایش کتاب سال حوزه تعیین شد.

در این جلسه، از زحمات حجت الاسلام جزایری که سه دوره متوالی دبیری علمی این همایش را به عهده داشت تقدیر به عمل آمد.

آیت الله اعرافی حجت الاسلام جزایری را فردی دقیق و پیگیر دانست و از وی خواست به عنوان عضوی از اعضای شورای علمی و شورای سیاستگذاری در دبیرخانه همایش کتاب سال حضور داشته باشد.