کتاب فلسفه ایده اولیه داستان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب فلسفه ایده اولیه داستان اثر دکتر احمد شاکری در گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات به زیور طبع آراسته شد.

ایده اولیه مرحله آغازین فرایند آفرینش داستانی و مقصد پایانی تجزیه داستان به غرض تحلیل ساختاری آن است. ایده اولیه مقوله مشترکی است که روایت ها را به ساده ترین شکل در معرض قضاوت آفرینشگر منتقد و مخاطب قرار می دهد بحث از چیستی ایده اولیه به مثابه ماهیت آن یکی از عمیق ترین مجاری درک روایت چگونگی شکل گیری بسط یافتگی و دوام و ثبات آن است.

طبق تعریف مختار از فلسفه مضاف ، محور های متعددی در بحث فلسفه داستان قابل شناسایی است که ناظر بر احکام کلی موضوع (ایده اولیه) است . لازمه ورود به رویکرد عقلی – تحلیلی فلسفه مضاف، فرض تعریف مختار از فلسفه مضاف ، رئوس عناوین مورد بحث در فلسفه ادبیات و منطق تکوین این موضوعات و ترتیب آن ها در نظامی مشخص است.

کتاب فلسفه ایده اولیه داستان اثر دکتر احمد شاکری، که هر جلد با قیمت ۴۴۵۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.