زن، محور سلامت معنوی خانواده

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیست و هشمین اجلاس کشور های عضو گروه پنج با موضوع سلامت زنان و خانواده در هتل پارسیان آزادی تهران با حضور آیت الله علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه برگزار شد.

آیت الله علی اکبر رشاد در این اجلاس سخنان خود را با قرائت آیه {و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون(۲۱/ روم)} با عنوان: زن، محور سلامت معنوی خانواده آغاز کرد و گفت: ما معتقدیم هستی و کائنات دارای دو وجه وجودی‌اند. یک وجه ظاهر، یک وجه باطن، یک وجه ملکی به تعبیر قرآن یک وجه ملکوتی. معتقدیم ملکوت عالم حقیقت عالم است و بُعد ملک عالم مسلط و مسیطر است و معتقدیم انسان وجه ملکوتیش بر وجه ملکیش مقدم است چون با {اذا نفخت فیه من روحی} حیات او شروع شده است از روح الهی در کالبد انسان دمیده شده است و انسان، انسان شده است.

وی گفت: معتقدیم سلامت معنوی عبارت است از اینکه انسان با ملکوت عالم با باطن عالم با غیب عالم بتواند تماس بگیرد تماس شناختی یعنی ملکوت عالم و قواعد حاکم بر باطن عالم را بشناسد سپس بر اساس این شناختی که به دست می‌آورد از باطن عالم و ملکوت هستی رفتار کند. یعنی انسان رفتاری کند که با غیب عالم سازگار باشد و آنگاه این اتفاق می‌افتد که ما از ملک یعنی از ظاهر عالم بتوانیم فرا برویم و هم ساز و هم آهنگ با ملکوت عالم رفتارمان را تنظیم کنیم. در این صورت در انسان سلامت معنوی حاصل شده است. اصولاً سلامت معنوی مسب و محلش انسان است. سلامت معنوی عنصریست انسانی و مربوط به انسان. معتقدیم انسان آمیزه‌ای از عقل و عاطفه است؛ انسان دارای قوای گوناگونی است و در مجموع آمیزه‌ای است از عقل و عاطفه.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود : معتقدیم زن و مرد در انسانیت برابرند؛ از نفس واحده‌ای به تعبیر قرآن خلق شدند در انسانیت هیچ تفاوتی میان زن و مرد نیست. اما به لحاظ خصوصیاتی که زن و مرد دارد تفاوت‌هایی میان این دوجنس وجود دارد؛ در عین اینکه هر دو با هم در کنار هم مکمل همند مرد بدون زن و زن بدون مرد ناقص است. آنگاه که زن و مردی با هم طبق قانون پیوندی برقرار می‌کنند و نهادی را به نام خانواده تشکیل می‌دهند آنگاه هر دو کامل می‌شوند مکمل همدیگر می‌شوند در این میان البته که عقل مرد بر عاطفه او غلبه دارد چنانکه عواطف زن بر عقل او غلبه دارد. زن از لطافت ویژه‌ای برخوردار است زیبایی زن به ظاهر فقط نیست؛ باطن زن زیباست.

رییس حوزه های علمیه استان تهران با اشاره به اینکه خدای متعال زن را به مثابه مظهر جمال خود خلق کرده است گفت: زن مظهر جمال، عاطفه، رحمت، عطوفت و رافت الهی است. زن جلوه جمالی الهی و مرد جلوه جلالی الهی است. مرد جلوه شکوه خداست جباریت خداست زن اما جلوه دل انگیزی و دلپذیری و زیبایی خداوند متعال است و به همین جهت زن به ملکوت نزدیک‌تر است ؛ جلال الهی هم از جمال الهی است. خداوند متعال مانند پدر و مادر با انسان مواجه می‌شود پدر و مادر با همه مهری که به فرزند دارند مادر با همه عشق و شیدایی و شیفتگی که نسبت به فرزند دارد گاه اخم می‌کند گاه فرزند را مورد بازخواست قرار می‌دهد تشر می‌زند قهر می‌کند اخم می‌کند اما این تشر این بازخواست و این اخم از سر مهر است چون فرزندش را دوست می‌دارد علاقمند است به سرنوشت او به تربیت او به تعالی او به دانش او به اخلاق او چون علاقمند است احیاناً در ظاهر قهر می‌کند قهر مادر به فرزند از سر مهر اوست خداوند متعال هم اگر قهر کند به بندگانش از سر مهر قهر می کند و در نتیجه صفات جمالی الهی بر صفات جلالی الهی و زن که مظهر صفات جمال است بر مرد که مظهر صفات جلالی خداست غالب است و مرد اسیر زن است اگر زن محبت کند.

وی اظهار کرد : قرآن کریم در آیه‌ای که تلاوت شد {و من آیاته  خلق لکم من انفسکم …} نشانه هایی بر می‌شمارد که اینان نشانه‌های خدا هستند یعنی اگرکافری از شما پرسید به چه دلیلی خدا وجود دارد ؛ خداوند در قرآن میفرماید بگویید که چون زن را آفرید؛ اینکه خداوند زن خلق کرده پس هست یعنی زن نشانه خداست و شما لازم نیست حتی برهان فلسفی اقامه کنید بعد می‌فرماید که {و جعل بینکم موده و رحمه}و دو پیوند را میان هر مرد و زنی قرار داد . اول مودت؛ عشق که با عشق رابطه و پیوند بین زن و مردی برقرار می‌شود و دوم رحمت؛ بخشش گذشت که با گذشت و بخشش زندگی خانوادگی تداوم پیدا می‌کند. بعد قرآن تاکید می‌فرماید که {و فی ذلک لایات لقوم یتفکرون}. نشانه‌های خدا فراوان است ولی نشانه‌ها را چه کسانی می‌فهمند؟ آن کسانی که فکر کنند؛ شاید پیچیده است هر فردی ساده نمی‌تواند بفهمد چه نشانه‌هایی در پیوند میان زن و مرد وجود دارد و چه چیزی باعث این پیمان و پیوند است.

آیت علی اکبر رشاد در ادامه افزود : زن و مرد از یک نقش آفریده شده؛ خلق لکم من انفسکم ازواجا ؛ یعنی جفتید برابرید همسانید چرا؟ فلسفه اش لتسکنوا الیها ؛ تا که با او در آرامش باشید در سکونت باشید در آسایش باشید معنویت عمده‌ترین و بلکه اصلی‌ترین و بلکه تنها عامل حقیقی آرامش آسایش و امنیت است و بر اساس این آیه قرآن کریم زن را محور سکونت محور آرامش محور آسایش در خانواده قرار می‌دهد و اگر زن معنوی باشد خانواده معنوی می‌شود زن معنوی باشد مرد معنوی خواهد شد اگر زن معنوی شد فرزندان معنوی بار می‌آیند چرا چون در خانواده نقش مرد مدیریت و نقش زن تربیت است و فرزندان بیش از پدر، از مادر متاثرند؛ چون مادر نقش تربیتی دارد، پدر نقش مدیریت و در نتیجه مادر بیشتر می‌تواند بر تربیت فرزندان اثر بگذارد. مادر معنوی شد فرزندان هم معنوی بار خواهند آمد.

بیست و هشتمین نشست کشورهای عضو گروه پنج با عنوان «سلامت زنان و خانواده»  با حضور وزرای بهداشت جمهوری عراق، افغانستان،جمهوری اسلامی پاکستان، جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان به عنوان عضو ناظر و سازمان جهانی بهداشت با هدف توسعه و ارتقای سلامت کشورهای منطقه از ۲۴ بهمن در تهران آغاز به کار کرد و تا ۲۶ بهمن ادامه دارد. بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها، برنامه‌ها و دستاوردهای سلامت زنان، بررسی مهمترین چالش‌ها و تهدیدکننده‌های سلامت زنان در کشورهای عضو و بررسی مهمترین رویکردها و برنامه های آتی و چشم انداز سلامت زنان در سطح منطقه از اهداف اختصاصی این نشست است.