بازدید علمی طلاب و دانش پژوهان کانون علمی فقه و حقوق از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، طلاب و دانش پژوهان کانون علمی فقه و حقوق مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی حوزه علمیه ضمن بازدید از پژوهشگاه دفتر قم در نشستی با مدیران و اعضای هیأت علمی گروه مالکیت فکری و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه دیدارو گفتگو کردند.

در این بازدید دکتر محمودحکمت نیا مدیر گروه مالکیت فکری، حجت الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه وحقوق، حجت الاسلام دکتر علی محمدی جورکویه و جناب آقای حسنیعلی بای از اعضای هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه نیز حضور داشتند.

گزارشی از تاریخچه و عملکرد پژوهشگاه، توانمندی ها و حوزه تمحض اعضای هیأت علمی گروه مالکیت فکری و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه، برنامه ها و آثارعلمی منتشر شده توسط مدیران این گروه ها ارائه شد و در ادامه این نشست با سخنرانی اعضای حاضر در نشست دنبال شد.

در پایان طلاب و دانش پژوهان کانون علمی فقه و حقوق به ارائه سوالات و دغدغه های خود پرداختند.