خدای سبحان احاطه مطلق وجودی دارد و این احاطه مطلق فقط از آن حق است؛ اما احاطه وجودی عبد بستگی به تقرّب او به حضرت حق است هر چه متقرب­‌تر، از احاطه وجودی وسیع‌تر و قوی‌تری برخوردار خواهد بود، بی‌تردید یکی از عوامل مهم تقرب به حضرت حق، عبادات است و در بین عبادات نماز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این تحقیق با رویکرد عرفانی، به اجزا و شرایط نماز می‌پردازد و معنویت متن محور را دنبال می‌کند. و معنویت‌های منهای متن را به چالش می‌کشد. نماز یک راه‌کار عرفانی برای وصال عبد به حق است و شناخت اسرارش موجب اشتیاق بیشتر نماز‌گزار به نماز شده و تقویت ارتباط عبد با حق را باعث می‌شود و همچنین باعث رویگردانی از معنویت‌های منهای متن خواهد شد.