سیدحسین فخر زارع؛ شایسته تقدیر چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی برگزیدگان خود را شناخت.

 مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی که با حضور اندیشمندان و نخبگان علوم‌ انسانی و اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما برپا شد، جوایز برگزیدگان داخلی جشنواره توسط رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء گردید.
برگزیدگان جشنواره بین‌المللی فارابی در بخش‌های گروه‌های علمی، شخصیت‌های پیشگام و پیشتاز علوم انسانی و اسلامی، محققان برتر بخش بین‌الملل، جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه پژوهش و آموزش عالی و برگزیدگان سایر بخش‌ها تقسیم می شوند که در بخش جایزه منشور توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه پژوهش و آموزش عالی دکتر سیدحسین فخر زارع برای نگارش کتاب جهان فرهنگی قرآن عنوان شایسته تقدیر این جشنواره بین المللی را به خود اختصاص داد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

«جهان فرهنگی قرآن» عنوان اثری است که توسط دکتر سید حسین فخرزارع عضو هیئت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به انجام رسیده و منتشر شده است.

جهان فرهنگی قرآن به عنوان گفتمانی جاودانه، الگوی تمام عیاری برا‌ی به سامان کردن ارزش‌ها و هنجارهایی است که به موازات حیات دنیوی انسان، تأمین سعادت اخروی او را نیز در نظر دارد. این الگوی برتر به دنبال بر پا ساختن یک سازه نظام‌مندی است که با منطق گفتمانی خود از عمق تا افق تمام لایه‌های فرهنگ و جامعه را تسخیر کرده و به آن شکلی آسمانی می‌دهد.

گرانیگاه این گفتمان جاودانه، متکی و متعلق به مفهوم مهم توحید است که ذخیره شگرفی از معنادهی را در خود دارد. این کانون معرفت‌بخش، عناصر و نشانه‌هایی را بر پایه مبانی، غایات، اصول و فرض‌های بنیادین حول خود مقوله‌بندی می‌کند که به تمام آن‌ها صبغه‌ای الهی می‌بخشد و با ادراکات نظام‌یافته‌‌ای که در زندگی انسان نهادینه می‌کند، هویّت فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها را تابع خود می‌سازد.