کتاب تاثیر مبانی کلامی بر الگوی پیشرفت منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب تاثیر مبانی کلامی بر الگوی پیشرفت اثر دکتر احمد شعبانی در گروه کلام و دین‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شد.

از جملۀ چالش‌های مهمّ در تدوین «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» این است که چگونه و با چه سازوکاری، می‌توان میان «مبانی کلامی و اعتقادیِ دین اسلام» و «الگوی پیشرفت» ارتباط برقرار کرد و آن مبانی نظری را در این برنامۀ کلان عملی، اشراب کرد؟ در این اثر تلاش می‌شود به تاثیر مبانی کلامی، از طریق ترسیم «پارادایم‌اسلامیِ‌پیشرفت»، در همۀ محورهای کلان الگو اشاره کرده و «نظریّۀ اسلامی پیشرفت» را حلقۀ اتّصال مبانی نظریِ دین اسلام با واقعیّت‌های اجتماعی بداند.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ضروری است، زیرا اوّلا با توجّه به مشکلات فراوان جوامع به اصطلاح توسعه‌یافته و پیشرفته، و ناموفّق بودنِ الگوی توسعۀ مدرنیته در ساختن دنیای مطلوب، طرّاحی الگویی جدید برای پیشرفت، ضرورت دارد. ثانیا نظام جمهوری اسلامی ایران در طول چهل سال گذشته، با همۀ پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی که در عرصه‌های مختلف داشته است، به علّت نبود یک نقشۀ جامع برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف، گاهی دچار سردرگمی و در برخی از عرصه‌ها حتّی دچار عقبگرد شده است. بنابراین، طرّاحی یک نقشۀ جامع برای جلوگیری از این گونه مشکلات، حیاتی خواهد بود. این الگو و نقشۀ جامع باید اسلامی باشد زیرا جامعۀ ایران، انقلاب و نظام حاکم بر آن، اسلامی است و نمی‌تواند از الگوی توسعۀ مدرنیته- که در مبانی، راهبردها و اهداف، با اسلام ناسازگار است- استفاده کند. همچنین باید ایرانی باشد زیرا کشور ایران مانند هر کشور دیگری، دارای شرایط ویژۀ اقلیمی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی است؛ این شرایط ویژه ایجاب می‌کند تا مدل پیشرفت را متناسب با شرایط خود طرّاحی کند.

حال باید دانست که در راستای تدوین الگو، انجام تحقیقاتی همچون تحقیق حاضر ضروری است، زیرا اسلامیّت الگو- و در نتیجه الگوی اسلامی پیشرفت- به دست نمی‌آید مگر آنکه میان الگو و مبانی دینی ارتباط و اتّصال برقرار گردد و مبانی نظری دین اسلام در این برنامۀ کلان عملی، اشراب شود. علاوه آنکه به نظر می‌رسد اساسا تدوین الگوی اسلامی پیشرفت، بدون دستیابی به یک نظریّۀ دینی در باب پیشرفت- به عنوان نظریّۀ اسلامی پیشرفت- میسّر نخواهد بود. اگر بپذیریم که دستیابی به نظریّۀ اسلامی پیشرفت، ضروری است، پرداختن به مباحث کلامی، ضرورتی مضاعف خواهد یافت، چراکه نظریّه‌پردازیِ دینی در یک مسأله، بدون در نظر گرفتن مبانیِ اعتقادیِ آن دین، ممکن نخواهد بود.

بنابراین  اگرچه هدف مستقیم تحقیق حاضر، ارائۀ مکانیزمی برای اشراب مبانی کلامی در الگوی پیشرفت است، هدف نهاییِ تحقیقاتی از این دست، تأمین اسلامیّتِ الگوی پیشرفت می‌باشد. اثر حاضر، در صدد است تا با توجّه به مبانیِ کلامی، پارادایم اسلامی پیشرفت را ترسیم کرده، در بستر آن پارادایم، به یک نظریّۀ اسلامی در باب پیشرفت دست یابد تا بدین‌وسیله بتواند همۀ تدابیر و برنامه‌های عملیّاتیِ الگوی پیشرفت را در چارچوب مبانی و اهداف دین اسلام قرار دهد. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سند «الگوی پایۀ» پیشرفت را در سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است. با توجّه به ساختار سند مذکور که در پنج بخشِ مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر تنظیم شده است، ضرورت تحقیقاتی از قبیل تحقیق حاضر بیش از پیش آشکار می‌شود. از دیدگاه پژوهش حاضر، طرّاحی نقشۀ راه اسلامیِ پیشرفت، مبتنی است بر دستیابی به نظریّۀ اسلامیِ پیشرفت؛ و نظریّۀ اسلامی پیشرفت در بستر یک پارادایم مشخّص و مبتنی بر مبانی اسلامی به‌دست می‌آید. البتّه این بدان‌معنا نیست که تحقیق حاضر، نظریّۀ مقبول را به دست آورده است و نقشۀ راهی که در قالب یک الگوریتم ارائه داده، همانی است که باید مورد پذیرش قرار گیرد، بلکه به‌این معناست که راه دستیابی به یک نقشۀ راه در باب پیشرفت اسلامی، چنین راهی است و نظریّۀ مطرح در این تحقیق و الگوریتم پیشنهادی، فقط به عنوان یک «نمونه» ارائه شده است.

کتاب تاثیر مبانی کلامی بر الگوی پیشرفت اثر دکتر احمد شعبانی، با قیمت ۱۹۰۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.