نقدی بر نسبت شفافیت با آموزه‌های دینی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در توجیه مخالفت با طرح شفافیت آراء گفته بود: «خدا و پیامبر و قرآن هم با مردم به صورت کامل شفاف نیستند…» استاد ابوالقاسم علیدوست که موضوع درس خارج ایشان در موضوع «شفافیت آراء قضائی» بوده، به این اظهارات پاسخ داده است.

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو جامعه مدرسین در سخنانی با بیان اهمیت اطلاع رسانی و ضرورت تبیین و شفافیت سازی در مسائل گوناگون به مردم و با اشاره به اظهارات خلاف واقع درباره عدم شفافیت خدا، قرآن و پیامبر اسلام با مردم بیان داشت: آیه «لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ… » ارتباطی با شفافیت آراء ندارد. شأن نزول این آیه این است که رسول گرامی اسلام درحال بیان مسائل حج بودند که فردی بلند شد و سوال پرسید و این عمل خود را تکرار کرد و در این زمان بود که آیه قرآن نازل شد و بیان داشت که «بگذارید خود پیامبر بیان کنند و عجله در سوال نکنید…» بنابراین شأن نزول و معنای آیه اصلا ارتباطی به این ندارد که بگوییم مردم از حق شفافیت برخوردار نیستند و در استدلال این گونه بگوییم که خدا، قرآن و رسول خدا شفاف نبودند.