تقدیر از آیت الله رشاد در جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی برگزیدگان خود را شناخت.

برترین‌های جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی سال ۱۴۰۱ با حضور دکتر سید علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی و جمعی از اعضای فرهنگستان معرفی و با اهدای لوح از آن‌ها قدردانی شد.

در این همایش از آیت الله علی اکبر رشاد به عنوان رتبه اول طرح های تحقیقاتی برای تدوین مستند آشنایی با سلامت معنوی اسلامی ویژه آموزش عالی سلامت با اهداء لوح سپاس تجلیل شد.

لازم به ذکر است در تدوین این مستند دکتر مهدی عباس زاده و دیگر محققان نیز مشارکت داشته اند.