فقه، روشنایی بخش روش سلوک بشر در ساحات مختلف

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه در وبینار آشنایی با رشته فقه و اصول که در نمایشگاه کتاب دین برگزار شد، طی سخنانی عنوان کرد: با یک مثال ساده می‌توان به اهمیت و جایگاه فقه واقف شد؛ دور از تخصص است که سازنده یک دستگاه و فناوری، روش استفاده از آن را ارائه نکند. خداوند سازنده و خالق بشر است و تنها حق و وظیفه مقام باری تعالی است که روش سلوک بشر را ارائه کند و این به اصطلاح کاتالوگ خداوند در خصوص انسان همان فقه است.

رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه ادامه داد: فقه روش سلوک بشر را در چهار ساحت ارتباط انسان با خود، خدا، محیط و دیگر انسان‌ها روشن می‌سازد و گستره حضور فقه به وسعت زندگی بشر و تمام ساحت‌های فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی و باطنی و ظاهری است.

حجت الاسلام مقیمی حاجی ضمن تأکید بر ظرفیت‌سازی برای تحصیل فقه و اصول تا مرحله اجتهاد، بر شناخت مصادیق نوظهور فقهی در جوانب مختلف فقه‌های مضاف همچون فقه تربیتی (میزان گستره ولی در تربیت طفل)، فقه اقتصادی(رمزارزها)، فقه پزشکی و (خانه‌های بهداشت و ضامن سلامت)، فقه فضای مجازی (متاورس) و فقه حکومتی (الزامات سیاست خارجی) پرداخت.

وی تصریح کرد: استفاده از فقه تنها به ظرفیت اجتهاد ختم نمی‌شود بلکه مسئله گویی دقیق و علمی از دیگر الزامات و کارکردهای فقه و اصول خواهد بود.