جلسات ۶۶۵ تا ۶۷۷ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۶۶۵ تا ۶۷۷ شورای علمی دانشنامه، چهارشنبه ۷ دیماه سال جاری، با حضور حضرات آیات و حجج اسلام والمسلمین علی اکبر رشاد، سیدمحمد غروی، عبدالکریم بهجت پور، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، احمد قدسی، ابوالقاسم مقیمی، اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقالات تأثیر متقابل فرد و جامعه از گروه اندیشه اجتماعی سیاسی و مقالات دین، عقل و دین، عقل، اسماء و صفات الهی و توحید مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفته و به تصویب رسید.