باید دانش جدیدی برای استنباط نظام رفتارها و روابط اجتماعی تأسیس شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی رئیس گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شامگاه ۲۵ آبان ماه در همایش ملی «فلسفه فقه نظام ساز» گفت: یکی از اهم مسائل فلسفی این است که چیستی مضاف الیه بحث شود و من تلاش کردم ابهامات را توضیح دهم.

وی ادامه داد: شهید صدر به نظام اقتصادی وارد نشده بلکه مذهب اقتصادی ارائه داده است و مذهب را قواعد کلی روش تنظیم حیات اقتصادی تبیین کرده اند؛ تعریف شهید صدر از نظام اقتصادی موجود نیست، اما می توان از تعریف آن مرحوم بر نظام اجتماعی وام بگیریم که فرموده: «مجموعه ای از روابط انسانی در شئون مختلف زندگی است که به منظور تأمین نیازهای انسان سامان یافته اند».

دانشیار گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی اظهار داشت: بنابراین نظام اقتصادی عبارت از مجموعه از روابط شده است؛ نظام اقتصادی انسان از دیدگاه اهل سنت عبارت است از روش ها و برنامه های عملی که نظام اقتصادی را دارای دو ویژگی مبتنی بر اصول و در چهارچوب اجتهادی که تعریف می کنند باشد.

وی در ادامه افزود: بحث در این است که ما در یک تأثیر و تأثر بین رفتارها در جهت اهداف می اندیشیم و به دنبال کشف این تأثیر و تأثرها هستیم و برای مثال وقتی یکی از اهداف اقتصاد عدالت اقتصادی باشد باید منطق حرکت به سمت عدالت را نظام اقتصادی پاسخ دهد؛ سعی کردم بگویم مفهومی از نظام اقتصادی که ارتباط آن با فقه و اخلاق و معنویت ارتباط موضوع و حکم است و احکام در آنجا بیان شده است و اگر این رفتارها شکل گرفت چگونه به سمت عدالت پیش می رود.

حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من باید دانش جدیدی بین دانش های اسلامی برای استنباط نظام رفتارها و روابط اجتماعی تأسیس شود که بتواند به روش اجتهاد از منابع و آیات و روایات مجموعه را به روی هم بریزد و از مبانی هستی شناسی نیز استفاده کند و از طریق اجتهاد معتبر بتواند به نظام رفتارها برسیم.