کتاب عرفان اجتماعی در نهضت حسینی اثر محمدجواد رودگر

عرفانی اجتماعی تربیت معنوی و جامعه­‌سازی مبتنی بر آموزه­‌ها و باید و نبایدهای سلوکی را تمهیدی بر تکوین تمدن نوین اسلامی قرار داده تا پیشرفت همه جانبه در عرصه‌­های گوناگون را به حیات طیبه اجتماعی پیوند بزند و احقاقِ حق و اقامهِ عدالت اجتماعی در آن موضوعیت بیابد. فلسفه اجتماعی اسلام و عرفان ناب اسلامی در تحقق و تعین همین واقعیت است.

عرفانی که سه اصل: هدایت، تربیت و ولایت را درفرایند تعریف و تنظیم ارتباط با خدا و اجتماع درپرتو ارتباط با انسان کاملِ مکمل معنا و مصداق بخشید.

نهضت حسینی عرفان و عارفان اجتماعی تمدن ساز را به‌عنوان “عرفانِ معیار”، “سلوکِ سنجشگر” و “شهودِ شاخص” در “میدان جهاد و شهادت” متجلی ساخته و اُسوه صائب و شاهد صادق اهالی سلوک اجتماعی- سیاسی شد.

کتاب حاضر رابطه دوسویه بین توحید و امامتِ مبتنی برعناصر، ارزش‌ها و مقامات عرفانی با روحِ اجتماعی و نشانی های انقلابی – جهادی تبیین می‌کند.

مطلب قبلی
مطلب بعدی