تجمل گرایی؛ میراث دولت‌های پیشین

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،  دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی با برنامه «گفتگوی فرهنگی» درباره راهبرد اساس توسعه فرهنگی کشور و ضرورت گذار از جامعه مصرفی به تولید مصاحبه کرد.

وی غنای کفافی را شاخصی برای میزان متعادل مصرف خواند و تشریح کرد: هر کس به اندازه‌ای که برای زندگی خود احساس کفایت کند و متعادل باشد، شاخص غنای کفافی را توجیه می‌کند.

ردادی با بیان اینکه با نگاه فرهنگی باید عدالت در جامعه برقرار باشد بیان کرد: گره زدن مصرف به زلف تولید موجب انباشتگی ثروت در بخشی از جهان و محروم ماندن بخش دیگری از جهان می‌شود.

استادیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی ریشه مصرف را خودخواهی انسان‌ها دانست و ادامه داد: باید با مصرف گرایی به ویژه به شکل مدرن آن، که برای ارضای حس خودنمایی و نگه داری محصولات صورت می‌گیرد، کاملا مخالفت کرد.

وی در بخشی دیگر ضمن تاکید بر گذار از تعریف منفعت طلبی و خودمحوری بدون عقلانیت اظهار کرد: انسان یک موجود متعهد و مسئولیت پذیر نسبت به جامعه و محیط زیست است و اگر روی آن تاکید نشود موجب فراموشی مسئولیت پذیری می‌شود و وارد شدن این نگاه به جامعه می‌توان از مصرف گرایی جلوگیری به عمل آورد.

ردادی در رادیو گفت و گو ضمن اشاره به کره و ژاپن در محدود کردن مصرف برای رسیدن به توسعه و جامعه تولیدی خاطرنشان کرد: هیچ راهی جز محدود کردن مصرف و قید و بند زدن به خواسته‌های بشری برای رسیدن به توسعه وجود ندارد.

استادیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه وضعیت مناسبی از لحاظ فرهنگ مصرف در کشور نداریم گفت: این وضعیت از طریق اصلاح و سیاست گذاری درست فرهنگی اتفاق می‌افتد؛ این بنای کج را دولت از دهه ۷۰ گذاشت چرا که ساده زیستی برای مردم ارزش بود اما دولت وقت مردم را به سمت تجمل گرایی برد.

وی ضمن تاکید و توصیه به دولت برای چاره اندیشی در مورد مصرف گرایی تصریح کرد: راهکار آن فقط در فرهنگ است و باید جامعه را متوجه کرد که مصرف بیشتر منجر به انسان بهتر بودن نمی‌شود بلکه مردم باید خودخواسته به سمت کاهش مصرف روند.

ردادی گفت: هر فرد باید خود را به مصرف کمتر موظف بداند چرا که این سبک زندگی، رضایتمندی بیشتری را برای مردم به بار می‌آورد؛ دولتمردان الگوی مردم هستند و اگر کمتر مصرف کنند قطعا مردم نیز از آنها پیروی می‌کنند.