طرح واره فضای مجازی دینی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیش نویس طرح ورود منسجم و همه جانبه اعضای هیات علمی در فضای مجازی در دویست و پنجاه و چهارمین جلسه شورای پژوهشکده حکمت و دین پژوهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام دکتر محمد عرب صالحی رییس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی با بیان این مطلب گفت: این طرح که توسط جناب حجت الاسلام دکتر علی فضلی مدیر محترم گروه عرفان که خود در فضای مجازی فعال است، در راستای ورود همه جانبه اعضای هیات علمی به فضای مجازی تدوین شده، قرار است پس از تصویب در شورای پژوهشکده برای تصویب نهایی به شورای پژوهشگاه پیشنهاد گردد.
وی افزود: بنظر می رسد ضرورت ورود به این فضا جای بحث ندارد؛ آشکارا می بینیم که فضای مجازی زیست متدینانه مردم را به مخاطره انداخته و پاسخ به چگونگی نگهداری این زیست را از ما می طلبد. متاسفانه در این فضا هم مانند بسیاری از فضاهای فرهنگی سخن از پدافند و دفاع است، در حالی که منابع غنی داریم که ظرفیت آفند و هجمه به پایه های سست بنیان فرهنگ غیر دینی حاکم بر دنیا را دارد و با تلاش رسانه ای فعال و همه گیر و اشغال حوزه های مختلف فرهنگی دشمن می تواند آن را به چالش بکشد؛ لکن با توجه به واقعیت های عینی موجود باید گفت همان گونه که برای امنیت نظامی و اقتصادی، ایجاد پدافند مستحکم، بخصوص پدافند غیر عامل شایسته و بایسته بوده و هست، برای امنیت فرهنگی نیز ایجاد پدافند جامع لازم و ضروریست.
دکتر عرب صالحی مهمترین هدف پدافند فرهنگی را ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های فرهنگی دانست و گفت: این ایمن سازی افزایش قوت فرهنگی مردم در برابر آماج فرهنگی دشمنان را در پی دارد. این مساله باید استراتژی و راهبرد فرهنگی ما قرار گیرد، وگرنه اذهان مردم ما تسخیر خواهد شد و مدیریت آن اذهان به دست دیگر فرهنگ ها به خصوص دشمنان خواهد افتاد. یکی از ارکان اساسی فرهنگ ما، دین ماست و گسترده ترین و نافذترین میدان تهاجم فرهنگ دینی رسانه هاست امروزه برای همگان ثابت شده که اکتفا به کتب و مقالات سهم بسیار اندکی در این پدافند دارند از سوی دیگر سپردن منابع تولید شده توسط اساتید به غیرمتخصصان به امید اصطیاد پاسخها و نشر در فضای مجازی نمیتواند جایگزین مواجهه رو در رو اساتید با مخاطبان شود.
امروزه در جهان مساله بسیار مهمی طرح و در حال اجراست که از آن به عمومی سازی علم نام برده می شود. بسیاری از دانشمندان آورده های علمی خود را به صورت روان و همه فهم به قاطبه جامعه آموزش می دهند که نمونه آن شیوه اشاعه الحاد مدرن در عصر حاضر است که از کشورهای غربی آغاز و به جوامع اسلامی به طریق زیرکانه ای سرایت داده شده است. از این جهت اساتید محترم خود باید آستین بالا زده وارد صحنه کارزار شده و سرمایه علمی خود را در این فضاهای آماده به زبان و سبک نوین و در قالبهای مختلف به مشتاقان فراوان این مباحث ارائه نمایند؛ دراین صوزت است که بذر علم آنان به بار می نشیند و با انتشار آن در قلوب نسل جوان ماندگار خواهد شد.
مساله دیگری که در این خصوص مطرح است موضوع چندرسانه ای شدن فعالیتهای علمی اعضاست که بخشی توسط عضو و بخش دیگر میتواند توسط مرکز پژوهشهای جوان، روابط عمومی و.. انجام گیرد.
رییس پژوهشکده حکمت و دین پژوهی در پایان تصریح داشت: این طرح الزاماتی هم دارد از جمله آن که پژوهشگاه باید مقدمات عملی شدن آن را ایجاد نماید مساله آموزش همه گیر اعضا برای کیفیت ورود به فضاهای مجازی مختلف که اینستاگرام و توئیتر بخش کوچکی از آن است باید بطور جدی در دستور کار قرار گیرد. تقویت نیروی انسانی روابط عمومی برای تصدی و مدیریت این امر بسیار ضروری است. اصلاح آئین نامه های موظفی و فعالیتهای رسانشی و ترویجی اعضا در این راستا می تواند مشوق حضور آنان در این فضا باشد. به عبارت دیگر طرح ضمانت اجرایی میطلبد؛ ضمانت اجرایی موجب تشویق و پیگیری و اجرای این طرح از سوی محققان خواهد بود.
وی همچنین افزود: جهت نهادینه شدن این طرحواره و فعالیت در این حوزه نیاز به یک آیین‌نامه مدون و جامع و شیوه‌نامه مشخص است. پیشنهاد می شود ابتدا فاز اول این طرح اجرایی و وقتی به نتیجه رسید آنگاه فازهای بعدی این طرح اجرایی شود؛ اجرایی شدن این طرح، نیاز به یک مدیریت هوشمند دارد تا پژوهشگاه بتواند در عرصه فضای مجازی مثمر ثمر باشد. استفاده از افراد باتجربه در سطح کلان و نظارت یک مدیریت هوشمند بر شورای مجازی مورد نیاز است، تا اینکه طرح‌ها عملیاتی و اجرایی شوند. همچنین مباحث مربوط به شبکه‌سازی، تبلیغ و معرفی این شبکه‌ها در شبکه های رسمی پژوهشگاهی و برون پژوهشگاهی بسیار مهم و حائز اهمیت است.