کتاب رویکرد روایی در حکمت متعالیه منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «رویکرد روایی در حکمت متعالیه با تأکید بر مبدأشناسی» اثر سرکار خانم نرگس شاهسوارانی و حجت‌الاسلام علی‌اصغر هادوی‌نیا از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی روانه بازار نشر شد.

هدف اصلى در این نوشتار، بررسی این نکته است که بسیارى از عناصر حکمت متعالیه پیرامون مبدأشناسى از آموزه‌‏هاى حدیثى تأثیر پذیرفته‏‌اند. باید در نظر داشت که در این صورت، بسیاری از مفاهیم حکمت متعالیه،‌ می‌توانند کمک شایانی در تفسیر و تبیین چنین آموزه‌های حدیثی داشته باشند. از آن‌جا که آموزه‌های اسلام در زمینه‌ مبدأشناسی، جنبه محوری داشته و بقیه زمینه‌ها به گونه‌‌ای بازتاب این زمینه هستند، می‌توان تاثیر حکمت متعالیه در مورد روایات مربوط به زمینه‌های دیگر را پیش‌بینی کرد.

پرسش اصلی در این تحقیق این است که چگونه می‌توان ارتباط رویکرد روایی و حکمت متعالیه را تبیین کرد. برخی از پرسش‌های فرعی عبارتند از:‌ چگونه می‌توان نظریه حرکت جوهری ملاصدرا و مفهوم اصالت وجود و مفاهیم پیرامونی‌ آن را با توجه به روایات مطرح کرد و براهین حکمت متعالیه پیرامون اثبات وجود خدا، چگونه با تعالیم روایی قابل تطبیق است.

در بخشی از مقدمه این اثر ارزشمند می‌خوانیم:

نبوغ خاص ملاصدرا در این بود که سه راه منتج به حقیقت یعنی، وحی و برهان عقلی و تهذیب نفس را با یکدیگر ترکیب کرد و یگانه نمود. در نظر او عرفان و فلسفه و دین عناصر یک مجموعه هماهنگ بودند و می‌کوشید این هماهنگی را در زندگی و آثارش نشان دهد. او دیدگاهی اتخاذ کرد که در آن برهان عقلی یا فلسفه که الزاماً به آنچه یونانیان گفته بودند محدود نمی‌شد، با قرآن و احادیث پیامبر ص پیوندی تنگاتنگ می‌یافت و این دو نیز با آرای عرفانی که حاصل از کشف و شهود و اشراقات نفوس پاک است، متحد می‌شد.
وی علاوه بر طرح مسائل جدید و ابداعات، خصوصاً در زمینه مبدا و معاد، در مواردی نیز به نقد آرای بر آمده از فلسفه یونان می‌پرداخت. بنابراین اوج فلسفه اسلامی در زمان صدرالمتالهین مشاهده می‌شود و فلسفه او که حکمت متعالی نام دارد، چهارراهی است که همه شاخه های تفکر اسلامی در آن جمع شده است.

کتاب «رویکرد روایی در حکمت متعالیه با تأکید بر مبدأشناسی» از پنج فصل شامل: کلیات، مبانی حکمت متعالیه و الهام از نصوص روایی، اصطیاد براهین اثبات خدا از نصوص روایی در حکمت متعالیه، اصطیاد اسماء و صفات الهی از نصوص روایی در حکمت متعایه و اصطیاد افعال الهی از نصوص روایی در حکمت متعالیه تشکیل شده است.

کتاب «رویکرد روایی در حکمت متعالیه با تأکید بر مبدأشناسی» اثر سرکار خانم نرگس شاهسوارانی و حجت‌الاسلام علی‌اصغر هادوی‌نیا با قیمت ۴۶۰۰۰ تومان از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیه این کتاب می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.