بیانیه گام دوم ناظر به یک حرکت تمدنی است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آیت‌الله محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری عصر سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۹  در همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» که به صورت مجازی برگزار شد، با بیان اینکه یکی از حوادث مهم در سال های اخیر، صدور بیانیه گام دوم توسط رهبر معظم انقلاب بود، گفت: این بیانیه به صورت مشفقانه، همراه با تحلیل منطقی و امیدآفرینی نسبت به آینده نگاشته شده و تضمین کننده استمرار نظام بود.

وی با بیان اینکه بیانیه گام دوم ناظر به یک حرکت تمدنی است و یکی از مؤلفه های اصلی اش نیز مسأله تحول علوم انسانی محسوب می شود، توأمانی علم و معنویت، تأکید بر لزوم گشایش افق های جدید در علم و لزوم حرکت در راستای تمدن سازی در بیانیه گام دوم را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: در خصوص نسبت علم و فرهنگ از گذشته سؤالاتی در اندیشه های بشری مطرح بوده است و برخی دانشمندان آن را یک رابطه بیرونی دانسته اند.

آیت‌الله محسن قمی با تشریح نظریات موجود در زمینه رابطه میان علم و فرهنگ ابراز کرد: در بیانیه گام دوم بر لزوم افق گشایی در علوم تأکید صورت گرفته است، بنابراین ما باید سراغ علوم جدید برویم و تنها به علوم موجود اکتفا نکنیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: تأکید بیانیه گام دوم بر این است که ما باید به نحو کامل از فناوری های مدرن و جدید استفاده کنیم و رابطه آنها را با فرهنگ یکطرفه ندانیم، چراکه این دو دارای رابطه دو سویه هستند؛ امروز باید از علوم جدید استفاده شود، اما مشروط به اینکه در این زمینه صرفاً مصرف کننده نباشیم، بلکه تولید کننده باشیم.

وی با بیان اینکه ما باید مرزهای دانش را درنوردیده و افق های جدیدی از علوم را بگشاییم، تأکید کرد: ما باید به عقبه های فناوری های مدرن توجه کنیم و  ظرفیت های مناسب فرهنگ خود را با فناوری های جدید مورد توجه قرار دهیم و کارآمدی فرهنگی خود را در چارچوب این فناوری ها تفسیر کنیم؛ امروز ضروری است که افق های جدیدی در علم گشوده شود، زیرا علوم جدید، انسان های جدید می سازد.

آیت‌الله محسن قمی هدف اصلی بیانیه گام دوم را تمدن سازی دانست و لایه های بنیادین، لایه های میانه و لایه سطحی تمدن سازی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: باید مبانی فکری و زیربنایی تمدن سازی را مطابق با مسائل فرهنگی خود سامان دهیم؛ علوم انسانی در ایجاد تمدن اسلامی نقش بسیار اساسی دارد که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه برای تمدن سازی باید فلسفه اسلامی را به روز رسانی کنیم تا پاسخگوی سؤالات جدید باشد، ابراز کرد: باید بتوانیم رابطه میان علم و معنویت را که در گذشته در آن پیشگام بودیم، مجدداً احیا کنیم؛ هر کجا تفکرات عقلی رشد و رونق پیدا کرده است، تمدن اسلامی هم رشد و نمو داشته است و هر زمانی تفکرات ضد عقلی، تحجرگرا و واپسگرا حاکم شده است، از تمدن بی بهره بوده ایم.

وی تصریح کرد: امروز باید ضمن بهره گیری از فناوری های نوین به مبانی معرفتی آنها نیز توجه داشته باشیم، زیرا اگر بی توجهی صورت بگیرد، این فناوری ها مانند اسب تروا وارد فرهنگمان شده و آن را استحاله می کند.