کرسی ترویجی غرب از منظر دکتر نصر

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “غرب از منظر دکتر نصر“ توسط گروه غرب شناسی پژوهشگاه تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی دکتر رضا قائمی‌نیک (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی) به عنوان ارائه‌دهنده حضور خواهد داشت، نقد و داوری این کرسی علمی نیز با حضور دکتر سید حسن حسینی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) و دکتر مهدی فدایی مهربانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)دنبال خواهد شد.

دبیر علمی این کرسی، دکتر روزبه زارع عضو هیأت علمی گروه غرب شناسی پژوهشگاه می‌باشد.

کرسی ترویجی با موضوع “غرب از منظر دکتر نصر“، سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

جهت ورود اینجا کلیلک کنید.

لازم به یادآوری است که صفحه جلسات مجازی برای راهنمایی جهت حضور شما علاقمندان در نشست‌های مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعال شده است.