جلسات شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی برگزار شد

به گزارش دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جلسات ۵۶۱تا ۵۶۵شورای علمی دانشنامه‌ها روز جمعه مورخ ۳ مرداد ماه جاری در اردوگاه علمی خاوه قم برگزار شد.

در این جلسات علمی فشرده که با حضور حضرات آیات و حجج اسلام سید محمد غروی، علی اکبر رشاد، احمد قدسی، ابوالقاسم مقیمی حاجی، سعید داودی، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، اکبر زراعتیان و دکتر احمد مهدی زاده برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات، ۳ مقاله وسوسه، عبادت و اخلاص بررسی و به تصویب رسید.