فراخوان مقاله فصلنامه کتاب نقد «آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا»

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فراخوان نگارش مقاله با موضوع تحلیل تمدنی جهان در میانۀ فاجعۀ کرونا و آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا توسط فصلنامه انقادی نظری کتاب نقد منتشر شد.

دکتر حسین رمضانی رییس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اعلام این خبر گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نظر دارد شماره آتی فصلنامه کتاب نقد را به نگارش مقالات پیرامون تحلیل تمدنی جهان در میانۀ فاجعۀ کرونا و آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا اختصاص دهد.

وی افزود: بیماری همه‌گیر کرونا، در این روزها تبدیل به بحرانی عالمگیر شده است؛ و زندگی فرد فرد انسان‌ها و به تبع آن حیات اجتماعی و مدنی جوامع را از خود متأثر نموده است. همۀ ارکان حیات فردی و اجتماعی، از درونی‌ترین حالات روحی، روانی و جسمانی افراد انسانی تا اقتصاد و معیشت، فرهنگ و آداب عمومی، نهادها و ساختارهای اجتماعی، و سیاست و حکمرانی ملی، بین‌المللی و جهانی، دچار بحران شده‌اند. چشم‌انداز حوادث نیز تاکنون نشانی از بهبود ندارد؛ چراکه علی‌رغم تلاش دولت‌ها برای عادی‌سازی یا عادی جلوه دادن وضعیت موجود، هر روز بر آمار مبتلایان در کشورهای مختلف افزوده می‌شود و از اوج‌گیری دوباره و سه‌بارۀ این همه‌گیری سخن به‌میان می‌آید؛ و البته هر روز، زوایای جدیدی از آثار فرهنگی‌ـ‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی و… این فاجعه آشکار می‌شوند. واقعیت ملموس آن است که «نظم متداول زندگی در تمام جهان به هم ریخته است»؛ و روند متعارف زندگی در وسعت جهانی در آینده با تغییراتی همراه خواهد شد. اکنون پرسش این است، آیا تغییرات گستردۀ پدید آمده در نظم معمول زندگی در ابعاد مختلف، می‌توانند در مقیاسی تمدنی نیز منجر به تغییرات و تحولات تمدنی شوند؟ اگر آری، آن تغییرات و تحولات چیستند؟ و چگونه پدید می‌آیند؟

دکتر رمضانی همچنین تصریح داشت: با توجه به وجوه متعدد مسائلی که به سبب همه‌گیری کرونا پدید آمده‌اند، می‌توان از منظرهای مطالعاتی مختلفی، متناسب با سنخ موضوعات و مسائل، به تحلیل و آسیب‌شناسی جهان در میانۀ فاجعۀ کرونا و آینده‌نگاری تغییرات و تحولات تمدنی جهان پسا کرونا اقدام نمود؛ مهم‌ترین رویکردهای قابل اتخاذ به شرح ذیل عبارت‌اند از:
۱٫ الهیات و معرفت دینی
۲٫ فلسفه و علوم عقلی و تحلیلی
۳٫ انسان‌شناسی و روان‌شناسی
۴٫ فرااخلاق و اخلاق هنجاری
۵٫ فرهنگ‌ـ‌جامعه‌شناسی
۶٫ سیاست و مناسبات سیاسی در عرصۀ ملی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی
۷٫ اقتصاد و روابط اقتصادسیاسی
۸٫ حقوق و روابط حقوقی در سطح ملی، بین‌المللی و جهانی
۹٫ امنیت و نظم جهانی
۱۰٫ مطالعات تاریخی و تمدنی (مطالعات پیشینه‌پژوهانه به‌منظور درک روندهای آتی).

فرهیختگان و اندیشمندان ارجمند می‌توانند چکیدۀ مقالات خود را حداکثر تا تاریخ اول خردادماه جاری و اصل مقالات را تا تاریخ ۲۱ خردادماه ۹۹ به آدرس tamaddon@iict.ac.ir ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۷۴۲۸۸۱۹۶ تماس حاصل نمایند.