بسته پیشنهادی مرکز پژوهش‌های جوان به مناسبت هفته حجاب و عفاف

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به مناسبت فرا رسیدن هفته حجاب و عفاف، گفت‌وگویی با دکتر سعید کرمی رئیس مرکز پژوهش‌های جوان با محوریت آثار این مرکز در بخش حجاب و عفاف انجام داده‌ایم که در ادامه از منظر شما عبور خواهد کرد.

باسلام؛ مرکز پژوهش‌های جوان تاکنون چه کتاب‌هایی را با محوریت حجاب و عفاف منتشر کرده است؟

سلام علیکم؛ تا به حال آثار ارزشمندی مانند حجاب از حجت الاسلام مهریزی، صدف عفاف اثر سرکارخانم اعظم وفایی، مساله پوشش اثر حسن ابراهیم زاده و مشق آزاد کارکردها و فلسفه حجاب اثر دکتر مصطفی غفاری در این مرکز منتشر شده است و کتاب حجاب شرعی درعصر پیامبر(ع) اثر حجت‌الاسلام علی محمدی نیز در شرف انتشار است.

در کتاب صدف عفاف به چه موضوعی پرداخته می‌شود؟

در این کتاب گفته می‌شود که اثربخشی ظاهر و باطن بر یکدیگر از ویژگی‌های عمومی انسان است، معمولاً بین حجاب و پوشش ظاهری با عفت و بازداری باطنی، تأثیر و تأثر متقابلی وجود دارد؛ بدین ترتیب که، هرچه حجاب و پوشش ظاهری مناسب تر، تقویت و پرورش روحیه درونی عفت، نیز بیشتر؛ وبالعکس. به عبارت دیگر درون پاک، بیرونی پاک می پروراند و هرگز قلب پاک موجب بارور شدن میوه ناپاک نخواهد شد.

ساختار این کتاب چگونه است؟

کتاب صدف عفاف در شش بخش تلاش نموده است با تکیه بر منشور همیشه جاوید زندگانی بشر (قرآن کریم) پس از تبیین مفاهیم کلی، به جلوه‌های عفاف ورزی در بسترهایی چون مال، قلب، نگاه، رفتار، گفتار، پوشش و روابط جنسی بپردازد و خواننده را با محورهایی چون عوامل شکل گیری عفت در انسان، آثار و پیامدهای عفت گرایی، راهکارهای ترویج عفت و الگوهای قرآنی در این زمینه همراه سازد.

کتاب حجاب از حجت الاسلام مهریزی براساس چه دغدغه‌ای نگاشته شده است؟

کتاب حجاب در ۷۶ صفحه و در دو فصل شبهات، درباره دینی بودن حجاب و شبهات، درباره حجاب دینی، پانزده شبهه را مورد ارزیابی و نقد قرار داده است.

رویکرد کلی در کتاب مساله پوشش اثر حسن ابراهیم زاده چیست؟

در این کتاب گفته می‌شود که اسلام مدافع و مروج آراستگی و پاکیزگی است و با هرگونه بی نظمی و ژنده پوشی مردم به ویژه جوانان مخالف است، اما بیش از آراستگی بیرونی بر آراستگی درونی تأکید داشته و دارد. خلاصه کردن و معنا کردن زیبایی به زیبایی ظاهری و بیرونی، نگاه مکاتب غیرالهی به انسان و فلسفه زندگی اوست. از منظر مکاتب الهی به ویژه مکتب اسلام، اصالت با پوشش درونی تقوا و زیبایی درونی ایمان است هرچند که بر اهمیت پوشش بیرونی و آراستگی بیرونی نیز تأکید دارد.

ساختار این کتاب چگونه است؟

کتاب مسئله پوشش به قلم حسن ابراهیم‌زاده در چهار فصل سامان یافته است؛ فصل اول: پوشش و پوشاک از منظر اسلام، فصل دوم: پوشش زن ایرانی در گذر تاریخ، فصل سوم: جایگاه پوشش و پوشاک در جامعه امروز و فصل چهارم: ما و پوشش امروز.

در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ع) اثر حجت‌الاسلام علی محمدی به چه موضوعی پرداخته می‌شود؟

نویسنده در این کتاب بیان می کند که حجاب، لزوم  و کمیت و کیفیت آن، کم و بیش از مسائل چالشی جامعه مسلمانان در دهه‌های اخیر می‌باشد. در این سال‌ها برخی تحقیقات گسترده درباره حجاب شرعی در فضای مجازی منتشر شده است که این تحقیقات علی‌رغم داشتن اشکالات اساسی از نظر روشی و محتوایی، به جهت بهره‌مندی از منابع فراوان تاریخی، تفسیری و روایی و استفاده گزینشی و ناقص از مباحث تاریخی، تفسیری و روایی همراه با تحلیل‌های نادرست می‌تواند شبهات گوناگونی را درباره حجاب در ذهن افراد مسلمان به‌ویژه‌ جوانان ایجاد نماید. از این‌رو، سزاوار است مباحثی چون موضع فقه امامیه نسبت به حجاب،رابطه ستر صلاتی و غیرصلاتی، ادله قرآنی وجوب حجاب، فلسفه و قلمرو حجاب، روشناسی حکم حجاب، وضعیت حجاب در عصر پیامبر و ائمه و … پیرامون مسأله حجاب مورد مطالعه قرار گیرد.

ساختار این کتاب چگونه است؟

درباره حجاب آثار فراوانی تاکنون منتشر شده است، اما این آثار کمتر ناظر به نکات و زوایایی است که برخی از تحقیقات شبهه برانگیز اخیر درباره حجاب شرعی روی آن تأکید ورزیده‌اند. لذا تحقیق حاضر ناظر به شبهات اخیر صورت می‌گیرد. به لحاظ منطقی و تقدم رتبی ابتدا به تبیین روش تحقیق در احکام شرعی از جمله حجاب در فصل نخست خواهیم پرداخت سپس برای روشن شدن جایگاه حجاب در دین اسلام، بحثی از جایگاه حجاب در متون فقهی، ادله، قلمرو و فلسفه حجاب در فصل دوم خواهیم داشت. به منظور تبیین چگونگی دلالت آیات مربوط به حجاب و تفسیر آن، فصل سوم را به مباحث تفسیری آیات حجاب اختصاص دادیم و در فصل چهارم، برای روشن شدن وضعیت حجاب در زمان معصومین به‌ویژه پیامبر(ص) برخی از زوایای مسأله حجاب را به لحاظ تاریخی بررسی خواهیم کرد.