کرسی ترویجی تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی

کرسی علمی- ترویجی “تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی”
برگزار کننده: گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه

ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی
ناقدان: دکتر محمود حکمت‌نیا و حجت‌الاسلام دکتر خالد غفوری

دبیر علمی: حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده 

 

تاریخ و ساعت برگزاری: چهارشنبه 5 تیرماه جاری از ساعت 09:00 تا 11:00
مکان برگزاری: سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم

مشاهده مشروح خبر برگزاری: کرسی تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی برگزار شد

دریافت فایل صوتی: صوت کرسی تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی- سید سجاد ایزدهی

مشاهده گزارش محتوایی کرسی : تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی