رییس جدید مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ همزمان با آغاز ایام‌الله دهه فجر، یکهزار و دوازدهمین جلسه شورای پژوهشگاه، صبح شنبه ۱۳ بهمن‌ماه جاری با حضور ریاست، معاونین و مدیران ارشد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تهران برگزار شد.
در این جلسه آیت‌الله علی‌اکبر رشاد موسس و رییس پژوهشگاه طی حکمی، آقای عزیز نجف‌پور آقابیگلو را به عنوان رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معرفی نمود.
عزیز نجف‌پور دانش آموخته دکتری فلسفه علم و فناوری و فلسفه علوم اجتماعی است. از سوابق علمی و اجرایی ایشان می‌توان به معاون راهبردی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، موسس اندیشکده مطالعات علم، فرهنگ و فناوری تداوم، مشاور سابق شورای تحول و ارتقای علوم انسانی،‌ معاون سابق مطالعات راهبردی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی،‌ مشاور سابق پژوهش‌های علوم انسانی ریاست مرکز ملی فضای مجازی، دبیر سابق کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی، معاون سابق پژوهشی پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگری در حوزه فلسفه و سیاستگذاری فضای مجازی اشاره نمود.
نجف‌پور روز شنبه مورخ ۱۳ بهمن ماه جاری طی حکمی از سوی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد به عنوان رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد.