پیامبر اسلام(ص) آورنده پیام محبت است

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجموعه طرح «از نگاه نبوی (ص)»، سلسله دفاتر کم حجم و متنوعی است که با زبانی ساده و روان موضوعات مختلفی را از زاویه سنت پیامبر اکرم(ص) مورد واکاوی قرار داده است.

کتاب «عشق و محبت» دفتر پنجم از این مجموعه، به قلم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد رودگر در مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سامان یافته است.

در ادامه یادداشتی از حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد رودگر با محوریت این کتاب آمده است که از منظرتان خواهد گذشت:

 

“محبت در کلام و کردار نبوی در محبت به خدا، محبت به اولیاء خدا، محبت به خلق خدا، محبت در متن خانواده و اجتماع تجلی یافته و تفسیر شد تا همه مناسبات انسانی معنا و مصداق منطقی و روشن یابد.لذا منطق عملی یا سیره نبوی در مورد محبت نیز از اعتبار شناختی- رفتاری با اصول ثابت و متغیر بهره‌مند است.

اسلام دین محبت است لکن محبتی که به معرفت متکی بوده و اطاعت و بندگی ره‌آورد آن است، یعنی محبت مبتنی بر معرفت و مولد طاعت از حق تعالی تا محبت ممدوح، معقول و معتدل که عامل تکامل انسان در حیات فردی و اجتماعی است شکل بگیرد. پیامبر اسلام(ص) آورنده پیام محبت است اما محبت مسلکی و مکتبی نه منهای مسلک و مکتب، محبت معتدل که از آسیب افراط و آفت تفریط مبراست. پس مکتب محبت محض و بی‌حد و حصر یا مکتب مبارزه و نزاع مطلق نیست بلکه مکتب محبت و مبارزه برای محبت و با انگیزه محبت است. مبارزه‌اش از رهگذر محبت است تا موانع تکامل انسان را در ساحت های علمی و عملی بردارد. به همین دلیل در مکتب نبوی مکانیسم محبت در ارتباط های چهارگانه انسان با خدا، خود، جامعه و جهان بصورت کلی و کلان و در ارتباط‌های مصداقی و موردی بصورت خرد و جزئی اما مهم و سرنوشت ساز مثل روابط خانوادگی، سیاسی ملی و فراملی تعریف و تفسیر معنا شناختی و مصداق شناختی شده است و پیامبراکرم(ص) مکانیسم یا چگونگی عملیاتی شدن محبت و اجرایی گشتن آن را در همه ابعاد و جوانب تبیین و تعیین کرده‌اند.

برهمین منوال پرسش اصلی این است که: محبت در کلام و کردار پیامبراعظم(ص) چیست و دارای چه نشانه‌ها و نشانی‌هایی است؟ و جوان و جامعه چه تلقی وتفسیری از محبت در سنت و سیره نبوی دارد؟ در کنار این پرسش اصلی، سوالت فرعی دیگری نیز مطرح می‌شود که محبت و عشق به چه معنایی است؟ آیا در کلام نبوی از محبت و عشق سخن به میان آمده است؟ محبت دارای چه اقسام و گونه‌هایی است؟ اگر رابطه‌ها بر محور محبت و عشق شکل بگیرد دارای چه آثار و ثمراتی است؟ جوان براساس نگاه و نگره نبوی باید چه رابطه‌ایی با محبت داشته و عشق درنظر او چگونه باشد؟ محبت و عشق در سنت وسیره یا منطق نظری و عملی رسول خدا(ص) دارای چه موقعیت و منزلتی است؟ و…

محبت دارای هندسه معرفتی- رفتاری خاصی در آموزه‌های اسلامی بخصوص آموزه‌ها و گزاره‌های نبوی است. و مکتب نبوت و رسالت، مکتب محبت با مبانی و معیارهای ویژه‌ای است که کارکردهای متنوع و کارآمدی‌های منحصر به فردی در زندگی انسان و نیل به سعادت و کمال امکانی‌اش را دارا می‌باشد. در کلام و کردار نبوی محبت ممدوح و مقبول همانا محبت مبتنی بر معرفت و عبودیت الهی و عقلانیت و عدالت است تا کارکردها و کارآمدی های مناسب خود را متجلی سازد.”