کتاب “الهیات اگزیستانس” منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “الهیات اگزیستانس” سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک کواری، چهارمین کتاب قطب علمی فلسفه دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی، به قلم دکتر مهدی عباس‌زاده عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشگاه به چاپ رسید.

الهیات وجودی، جریانی در الهیات مسیحی قرن بیستـم است کـه می‌کوشـد در تبیین ایمـان مسیحی و دفـاع از آن، از فلسفـه وجـودی (اگزیستانسیالیسم) بهره‌گیرد. یکی از متفکران مطرح در این عرصه، جان مک‌کواری است که در الهیات خویش از تفکر مارتین هایدگر فیلسوف نام‌آشنای آلمانی تأثیر پذیرفته است. در تنظیم این کتاب، به ویژه از کتاب مهم مک‌کواری با عنوان (مبانی الهیات مسیحی) استفاده و به مباحثی همچون مبانی الهیات، مساله وحی، خودی و ایمان، و مفهوم خدا پرداخته شده‌ است. مجموع دیدگاه‌های مک‌کواری در الهیات فلسفی، از جهات بسیاری روزآمد، قابل توجه و با اهمیت است، لیکن به ویژه از جهت مبانی فکری، از منظر فلسفی و عقلی قابل نقد می‌باشد.

 

کتاب “الهیات اگزیستانس” از چهار فصل به شرح زیر سامان یافته است:

فصل اول: مبانی الهیات

فصل دوم: وحی

فصل سوم: خودی و ایمان

فصل چهارم: هستی و خدا

 

کتاب “الهیات اگزیستانس” سیری تطبیقی انتقادی در افکار و آرای جان مک کواری به قلم دکتر مهدی عباس‌زاده، با قیمت ۱۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.