کتاب “تاثیر عرفان نظری بر نظام حکمت صدرایی” به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “تاثیر عرفان نظری بر نظام حکمت صدرایی” چهل و هفتمین کتاب گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه است و به قلم علی اعلایی بنابی محقق این گروه به چاپ رسیده است.

صدرالمتالهین (م۱۰۴۵ق) در پی ریزی حکمت متعالیه در کنار قرآن و روایات معصومین(ع)، از گفتارهای حکما و عرفای پیشین، به ویژه فارابی، بوعلی، ابن عربی(۵۶۰- ۶۳۸ ق) و شاگردان مکتب وی بسیار بهره برده است.

با این همه میزان بازتاب عرفان در حکمت متعالیه در فصول و شاخه‌های مختلف حکمت صدرایی متفاوت است؛ که این کتاب به گونه ای روشن و نسبتا کامل و فراگیر، چگونگی نقش عرفان نظری محیی الدینی و اندازه تاثیر آن در همه بخش‌های نظام حکمت صدرایی، و منابع نوآوری‌های حکمت متعالیه و مستند کردن آنها را بررسی کرده است.

از این رو این کتاب در پنج بخش، تأثیر عرفان نظری بر حکمت صدرایی را هم در روش شناسی، و هم در مباحث کلان هستی شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و معاد شناسی، تحلیل کرده است.

بخشاول: کلیات

بخشدوم: تاثیر عرفان نظری بر مباحث کلان هستی‌شناسی حکمت متعالیه

بخشسوم: نقش عرفان در مباحث خداشناسی حکمت متعالیه

بخش چهارم: عرفان نظری و مباحث جهان‌شناختی حکمت متعالیه

بخش پنجم: رگه‌های عرفانی در مباحث انسان‌شناختی حکمت صدرایی

 

کتاب “تاثیر عرفان نظری بر نظام حکمت صدرایی” به قلم آقای علی اعلایی بنابی، با قیمت ۳۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.