گام‌های پسین در فلسفه برین به چاپ سوم خود رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “گام‌های پسین در فلسفه برین”اثر حجت الاسلام والمسلمین حسین عشاقی، عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه برای سومین بار به زیور طبع آراسته شد.

فلسفه‌های رایج همه بر دو پایه پی‌ریزی شده‌اند و بر اساس آنها، فلسفه‌هایی ساخته شده‌اند؛ این دو دیدگاه عبارتند از تکثر (هستی) و حکم‌پذیری آن؛ ولی بر این دو پایه نه تنها برهانی نیست، بلکه بر نفی آنها براهینی می‌توان ارایه کرد؛ پذیرش این دو پایه موهوم در فلسفه‌های رایج شکاف عمیقی را بین این فلسفه‌ها و فلسفه واقعی ایجاد کرده است؛ بنابراین ضرورت دارد این فلسفه‌ها هم به لحاظ این دو دیدگاه که پایه همه آنهاست و هم به لحاظ مسایلی که بر پایه این دو دیدگاه شکل گرفته نقد شوند و سپس فلسفه‌ای بر پایه کثرت‌ناپذیری (هستی) و حکم ناپذیری آن پی‌ریزی و بازسازی گردد، ما نام این باز تولید فلسفه را (گام‌های پسین در فلسفه برین) نهادیم.

کتاب “گام‌های پسین در فلسفه برین”شامل دو بخش و هر بخش آن نیز شامل فصول متعددی به شرح زیر است:

بخش اول: فلسفه از نگاه دیگران

فصل اول: نگاهی به مباحث زیر‌بنایی فلسفه مشایی و نقد آن

فصل دوم: نگاهی به مباحث زیر‌بنایی فلسفه اشراقی و نقد آن

فصل سوم: نگاهی به مباحث زیربنایی حکمت متعالیه صدرایی و نقد آن

بخش دوم: فلسفه از نگاه ما

فصل اول: موضوع فلسفه اولی

فصل دوم: مبادی تصدیقی مسائل فلسفه اولی

 

چاپ سوم کتاب “گام‌های پسین در فلسفه برین”اثر حجت الاسلام و المسلمین حسین عشاقی، با قیمت ۲۵،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.