کتاب “نظام علمی – آموزشی پرورش مآل” به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “نظام علمی- آموزشی پرورش مآل”، سومین کتاب گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه است که به قلم آیت‌الله علی اکبر رشاد رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با هدف تحول بنیادین حوزه بر اساس نظریه آموزش «پرورش مآل» به چاپ رسیده است.

نظام علمی ـ آموزشی پرورش مآل، دستگاه تعلیماتی ـ تربیتی‌‌ای است فطرت بنیاد، استعداد محور، جامع‌نگر و جامعه‌گرا، که بر پروردن استعدادهای فطری گونه‌گون متربیان، با نقش آفرینی فعال خود آنان تمرکز دارد. برآیند این نظام به فعلیت درآمدن قوا و قابلیت‌های ذاتی افراد تحت تربیت، شکل‌گیری ملکات پایدار علمی و عملی در وجود آنان و فراهم آمدن توانایی‌های معنوی، معرفتی و مهارتی لازم، معطوف به نیازهای جامعه‌ی اسلامی است.

در بخش اول، فهرستی از فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی حوزه و دین‌پژوهی و تبیین‌دین در عصر حاضر ارایه شده است. بخش دوم کتاب تبیین سه رویکرد موجود(متجمد سنتی اندیش، متجدد نوگرا، و مجدد نواندیش) را در زمینه مقابله با تهدیدها و مواجهه با فرصت‌ها، خاصه مساله مهم تحول حوزه بر عهده گرفته است.

بخش سوم اثر به تبیین اجمالی نظریه (آموزش پرورش مآل) که مبنای نظام علمی پیشنهادی راقم است، می پردازد.

بخش چهارم که بخش اصلی و محوری اثر را تشکیل می دهد، ضمن تبیین بایستگی و بایسته های تامین نصاب مطلوب در زمینه ارکان سه گانه نهاد حوزه، ابعاد چهارگانه معرفتی، معنوی، مهارتی و هویتی و عرصه‌های دهگانه ذیل آنها را مشخص کرده و نصاب‌های لازم التحصیل را برای تربیت طلبه طراز بیان داشته است.

در فصل پنجم از بخش چهارم کتاب، طی یک مطالعه تحلیل راجع به تاریخ معماری مدارس علمیه، گونه‌شناسی بنای مدارس، مطابق الگوهای اجرا شده و تطورات آن در طول تاریخ، ضمن شرح عناصر معماری سنتی حوزه، مختصات و رمز و رازهای نهفته در ارکان معماری حوزه بیان شده، و بر اساس ظرایف و طرایف تعبیه شده در فضا و کالبد مدارس، نشان داده شده که رکن سخت افزاری حوزوی قدیم نقش بی بدیلی را در تامین اهداف و رسالت حوزه‌ها ایفا می‌کرده است.

 

کتاب “نظام علمی – آموزشی پرورش مآل”، اثر آیت‌الله علی اکبر رشاد، با قیمت ۲۰،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه مراجعه نمایند.