نشست مشترک اعضای شورای علمی قطب با پروفسور رونالد گرین

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پیرو اهداف و سیاست‌های برون‌مرزی قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشستی علمی (از طریق ویدئوکنفرانس) با حضور پروفسور رونالد گرین، استاد دارتموث کالج کشور آمریکا در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

در این نشست که اعضای شورای علمی قطب فلسفه دین نیز حضور داشتند، “چیستی فلسفه دین” محور بحث قرار گرفته و دو طرف به بررسی و تبادل‌نظر پرداختند.