فراخوان مقاله همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته آغاز شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته مستقر در این پژوهشگاه، فراخوان مقاله همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته را برای دریافت مقالات از سوی نخبگان علمی مرتبط در این حوزه از سراسر کشور منتشر کرد.

در این فراخوان مقاله موضوعات همایش ذیل پنج محور کلی درج شده است که به قرار زیر می‌باشد:

مسایل فلسفی و کلامیشامل: فلسفه مهندسی ژنتیک، مهندسی ژنتیک، دخالت در خلقت با استخدام قوانین و سنن الهی و صنعت و تسخیر عالم، نسبت مهندسی ژنتیک با نظام احسن آفرینش و مهندسی ژنتیک و نظریه مزیت طبیعی و وجود شرور و بلایا؛

مسایل فقهیشامل: قواعد فقهی/ تکلیفی و اخلاقی/ تحسینی در مهندسی ژنتیک، قواعد اولی و ثانوی در مهندسی ژنتیک، تمییز اصول حاکم بر تولید و مصرف حیوانات و گیاهان تراریخته، تمییز اصول حاکم بر «زیست‌ورهای جاندار»، «زیست‌ورهای نباتی»، و فراورده‌های جمادی تراریخته، اصلاح ژنتیک انسان (درمانی یا غیردرمانی: تقویت توانمندی‌ها، مصونیت در برابر بیماری‌ها،…)، جایگاه دولت در نظام‌سازی حقوقی و اخلاقی در حوزه مهندسی ژنتیک و معیارهای ارزیابی خطر و پیشگیری از ضرر؛

مسایل حقوقیشامل: اصول و مبانی حقوقی جواز و عدم جواز اصلاح ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته، اصلاح ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته در اسناد بالادستی و قوانین داخلی، استلزامات قانون‌گذاری اصلاح ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد نظام‌های حقوقی به اصلاح ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته، معیارهای ارزیابی خطر در نظام‌های حقوقی، هنجارهای رفتاری در حوزه حیوانات تراریخته؛

مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعیشامل: آثار اقتصادی  مهندسی ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته، اصلاح ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته در جریان‌های رسانه‌ای ایران و جهان، مناشی و مبادی سیاسی ـ اقتصادی مخالفت با اصلاح ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته در جهان، رویکردها به مهندسی ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته، انگیزه و نقش صلح سبز در مقابله با مهندسی ژنتیک و تولید حیوانات و گیاهان تراریخته؛

مسایل علمی و فناویشامل: آثار مهندسی ژنتیک بر سلامت، آثار مهندسی ژنتیک بر محیط زیست و شبهات علمی تولید و مصرف محصولات تراریخته.

مهلت ارسال مقالات از سوی دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته تا ۲۰ بهمن ماه جاری اعلام شده و این همایش اسفندماه جاری با همکاری برخی نهادهای علمی کشور در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۶۰۳۰۱۲ تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اینترنتی همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریختهمراجعه نمایند.