کتاب “مدیریت تحول سیاسی در حوزه های علمیه” تجدید چاپ شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موضوع تحول در حوزه علمیه از دغدغه‌ های بزرگان و مراجع تقلید حوزه در سده اخیر بوده است و در سال ‌های گذشته توسط حضرت آیت‌ ا… خامنه‌ ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیگیری جدی شده است، این کتاب درصدد است این تحول را از دو منظر مدیریتی و سیاسی بررسی کند.

چاپ دوم کتاب “مدیریت تحول سیاسی در حوزه های علمیه” از سه فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: ماهیت، قلمرو و اهمیت مدیریت تحول سیاسی

فصل سوم: سازوکارها و ساختارهای مدیریت تحول سیاسی

ـ فصل اول، با عنوان کلیات، به تعریف و مفهوم تحول و مبانی تکوینی و تشریعی آن پرداخته و مدیریت تحول را در دو مفهوم ساده و راهبردی، تبیین کرده است؛ و در ادامه با توضیح مبحث بسیار با اهمیت قلمرو دانش‌های دینی، نسبت آنها را با تحول به قلم آورده و در پایان فصل، بر ضرورت و اهمیت تحول تأکید کرده است.

ـ فصل دوم نیز با ارائه تعریف و مفهوم مدیریت تحول سیاسی، مبانی آن را تبیین کرده است و ضمن توضیح مهم‌ترین ابعاد و گستره مدیریت تحول سیاسی، آن را تشریح کرده است. آن‌ گاه اهداف و مقاصد مدیریت تحول سیاسی و اهمیت و ضرورت آن آشکار نموده است.

ـ فصل سوم، به تبیین سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی اختصاص دارد. در این فصل، ضمن بیان پیش ‌نیازهای نگارش نقشه جامع مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه، به بررسی و وضعیت کنونی حوزه، اهتمام ورزیده شده است؛ آن‌گاه بحث مهم جریان ‌شناسی روحانیت از ابعاد مختلف، مورد توجه قرار گرفته است.

پس از آن، تبیین مباحث مدیریت استراتژیک درباره حوزه علمیه و روحانیت وجهه همت قرار گرفته است و به مقولاتی، چون تعیین مأموریت و چشم ‌انداز مدیریت تحول سیاسی، تجزیه و تحلیل محیطی و تجزیه و تحلیل عوامل داخلی حوزه علمیه پرداخته شده است. سپس به شیوه تعیین اهداف و انتخاب استراتژی، امعان نظر شده است. آن‌گاه مهم ‌ترین الگوی مدیریت تحول سیاسی و ویژگی‌های آن ذکر گردیده و در پایان بهترین الگو برای آن مهم معرفی شده است.

 

گفتنی است چاپ دوم کتاب “مدیریت تحول سیاسی در حوزه های علمیه” اثر سید موسی میر مدرس، با قیمت  ۱۲۰۰۰  تومان در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.