کرسی ترویجی با عنوان “بررسی راهکارهای مبارزه با روسپی گری “

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین محمدی جورکویه سخنران این کرسی علمی ضمن تعریف فحشاء و روسپی گری اظهار داشت: گفتنی است که فحشا یا روسپی‌گری با بی‌ مبالاتی جنسی مترادف نیست. زیرا بی مبالاتی جنسی یعنی رابطه نامشروع خارج از ازدواج، اما روسپی گری معنایی محدودتر دارد و به روابط نامشروع به منظور کسب درآمد اطلاق می ‌شود.

وی افزود: بر اساس آنچه که از آموزه های اسلامی و یافته های علمی به دست می آید فقر، زیاده خواهی و تجمل گرایی، اعتیاد به مواد مخدر، فرار از خانه، بستن راه بازگشت به روی افراد دچار انحراف و فقدان مراکز حمایتی از عوامل  مؤثر در روسپی گری هستند. گفتنی است این عوامل اختصاصی انحراف روسپیگری نیستند؛ بلکه کم و بیش در بروز جرایم دیگر نیز دخالت دارند.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه در بیان فقر به عنوان یکی از عوامل روسپی گری ادامه داد:در گزاره‌ های اسلامی فقر به عنوان یکی از لغزشگاه ‌های انسان معرفی شده است که فرد باید زندگی خود را به گونه ‌ای تدبیر کند، تا فقر سایه شوم خود را بر آن نیفکند. همچنین حکومت اسلامی موظف است با برنامه‌ های مختلف فرهنگی و اقتصادی، افراد جامعه را در این حرکت یاری رساند.

رییس پژوهشکده نظام های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به راهکارهای مقابله با روسپی گری تصریح کرد: یکی از مباحث مهم در امر پیشگیری از جرم از جمله روسپیگری، تبیین نسبت بین پیشگیری و اصلاح و نیز نسبت بین پیشگیری و نهادهای مدنی و دولتی دارای مسئولیت قانونی و اجتماعی در امر پیشگیری از جرایم است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدی جورکویه  نهادهای مسؤل را در قبال این مسئله موثر دانست و افزود: برابر آموزه‌ های اسلامی ابتدا هر فردی مسئول است تا وجودش را آلوده نسازد و در صورت آلوده بودن، باید آن را از آلودگی پیرایش کند و به هنجارها و ارزش‌ ها بیاراید و در مرحله بعدی دیگر افراد جامعه، خواه به صورت فردی یا در قالب نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده، مدرسه و نهادهای دیگر، نسبت به او درباره امور فوق مسئولیت دارند. طبیعی است در این مرحله اعضای خانواده بویژه والدین مسئولیت بزرگتری بر دوش دارند. در مرحله سوم دولت به عنوان تنظیم کننده روابط افراد جامعه و هدایتگر جامعه به سوی سعادت موظف به برنامه‌ ریزی و تلاش در این راستاست.

 

گفتنی است کرسی ترویجی بررسی راهکارهای مبارزه با روسپی گری، از سلسله کرسی های علمی پژوهشگاه با حضور و سخنرانی صاحبنظران این حوزه، پنج شنبه ۶ اسفندماه ۹۴ در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در شهر مقدس قم برگزار شد.