نشست علمی مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر حمیدرضا شاکرین عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه و معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت در ابتدای این نشست ضمن تبیین مبانی دین شناختی الگوی اسلامی پیشرفت با بیان اینکه مبانی دین‌شناختی تعیین‌کننده درجۀ اعتبار، توانایی و ظرفیت دین الهی برای پیشرفت و تمدن‌سازی است، گفت: دین در تعریف اندیشمندان مسلمان، مجموعه عقاید و دستورهاى عملى و اخلاقى نازل شده از طرف خداوند براى هدایت و سعادت انسان در دو جهان است. این تعریف که تنها بر دین حق الهی منطبق است، نگاهی چند وجهی به دین دارد و مستلزم دارا بودن قوانینى برای زندگی این جهانی و فرا این‌جهانی است.وی افزود: در تبیین خداگرا، منشأ دین، اراده و مشیت تشریعی و تکوینی الهی است و این نشانگر تلائم و سازگاری کامل آن دو و فراعصری و فراتاریخی بودن دین و مرجعیت بی‌بدیل آن در الگوی پیشرفت است. واقع‌گرایی دینی بر خلاف الحادگرایی و شکاکیت دینی بر واقعیت عینی حقایق دینی مانند وجود خدا و… تاکید می‌کند و برخلاف ایمان‌گرایان این حقایق را قابل اثبات عقلی می‌داند. صلاحیت معرفتی دین به عنوان تکیه‌گاهی مطمئن برای الگوی پیشرفت مبتنی بر این دیدگاه است.عضو هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه ادامه داد: سرشتی بودن دین‌گرایی انسان، اشتمال دین بر آموزه‌هاى فرا عقلى، بهنگام و آسان‌یاب‌سازى حقایق دشوار و دیریاب و کارکردهاى بی‌بدیل آن در حوزه حیات فردی و اجتماعی انسان، دین و ایمان دینی را امری لازم و اجتناب ناپذیر می‌سازد و بر پیوند گسست ‌ناپذیر دین و الگوی پیشرفت تاکید نموده و نشانگر جهان‌شمولی الگوی دینی پیشرفت است.دکتر شاکرین در پایان با اشاره به اینکه ثبات دین مانع دارا بودن پاره‌ای قوانین متغیر به تناسب نیازهای تحول‌پذیر عصری نیست، تصریح داشت: دین اسلام نه تحجّرگرایى و ایستایى مطلق را برمی‌تابد، نه تجددگرایى افراطى را، بلکه متناسب با نیازهای حقیقی انسان به امور ثابت و متغیر می‌پردازد. لاجرم در الگوی دینی پیشرفت باید با دقت، نیازهای ثابت و متغیر را مورد شناسایی قرار داد و احکام ثابت و متغیر ناظر به آنها را در جای مناسب خود به کارگرفت.در ادامه این نشست حجج اسلام و المسلمین محمد حسن قدردان قراملکی و ابوالفضل ساجدی طی سخنانی بطور جداگانه به نقد نظریه حجت الاسلام شاکرین پرداختند.گفتنی است دبیری علمی این نشست بر عهده حجت الاسلام و المسلمین سید حسین میرمعزی رییس موسسه آموزش عالی حوزوی حکمت بود. این نشست علمی صبح روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۳ از ساعت ۱۰ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد