موسسه دانش و اندیشه معاصر(فام)

موسسه فرهنگی اندیشه معاصر (فام) موسسه‌ای است وابسته به پژوهشگاه که با هدف نشر آثار برگزیده مؤلفان و مترجمان حوزه‌های مرتبط با فعالیت پژوهشگاه تأسیس شده است.

چاپ و نشر ده‌ها کتاب، رساله، جزوه تحقیقی و پژوهشی و انتشار ماهنامه زمانه (تا شماره ۸۷)، از جمله فعالیت‌های این مؤسسه به‌شمار می‌آید.